28.12.2021
Dokonania 2021 r. – konserwacja zabytkowego rocznika „Zaborów”

Dokonania 2021 r. – konserwacja zabytkowego rocznika „Zaborów”

Podsumowując dokonania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno–Etnograficznego w Chojnicach, podjęte w 2021 r. na rzecz wspierania kultury regionalnej, wymienić należy zrealizowanie zadania pt. Konserwacja i restauracja zabytkowego rocznika chojnickiego czasopisma „Zabory” z okresu międzywojennego. To ważne dla społeczności Chojnic i południowego Pomorza regionalne czasopismo przybliżające dziedzictwo kulturowe Ziemi Zaborskiej, o wysokim poziomie merytorycznym, wydawane w Chojnicach w l. 1935-1939, należy do zasobu Biblioteki Muzeum w Chojnicach. Ze względu na częste korzystanie z zawartych w nim treści podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia fachowej konserwacji pisma. Program prac konserwatorsko–restauratorskich objął ze względu na wysoki stopień zniszczenia numery: 1 – 12, rok I, 1935 r. i polegał na kompleksowym oczyszczeniu wszystkich stron rocznika wraz z okładkami, uzupełnieniu ubytków, umocnieniu naderwanych partii papieru i scaleniu rozluźnionych części rocznika wraz z przygotowaniem specjalnie wykonanego klejonego futerału, który pełni dodatkową, ochronną funkcję przed zniszczeniem i narażeniem na zbędne promieniowanie świetlne. W ramach zadania wykonana została także dokumentacja całościowego procesu konserwatorskiego. Autorką realizacji zadania jest dr hab. Małgorzata Pronobis–Brzezińska, prof. UMK. W kolejności pismo zostanie poddane digitalizacji, tak by zapewnić cyfrową możliwość korzystania z jego zawartości bez konieczności korzystania z zabytkowego oryginału. Zadanie udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Chojnickiego z zakresu kultury i sztuki w ramach priorytetu: Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.