30.08.2022
EDD 2022 – POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM … ŁUKOMIA !

EDD 2022 – POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM … ŁUKOMIA !

W tegorocznym świętowaniu Europejskich Dni Dziedzictwa – EDD 2022 proponujemy sympozjum popularno-naukowe poświęcone znaczeniu Jeziora Łukomie – obecnie J. Charzykowskiego – szczególnie dla lokalnej społeczności. Jezioro to jest jednym z ważniejszych akwenów wodnych na Pomorzu. Stanowi miejsce, które łączy grupy ludzi o bardzo rozległych zainteresowaniach, pasjach i potrzebach, budując między nimi silne poczucie przynależności do społeczności tego miejsca. Odkrycie Charzyków i Jeziora Charzykowskiego nastąpiło przed stu laty wraz z początkami polskiego żeglarstwa i założeniem pierwszego klubu żeglarstwa śródlądowego CHKŻ, przyciągając miłośników sportów wodnych z całej Polski. Z czasem stało się miejscem rekreacji dla chojniczan, wypoczynku dla coraz liczniejszych turystów, czy także źródłem inspiracji dla artystów. Od lat jest także przedmiotem badań archeologicznych i historycznych. Sąsiadując z Narodowym Parkiem Borów Tucholskich stanowi cenne siedlisko ryb, ptaków, zwierząt i rzadkich okazów przyrody. Jezioro podlega nieustannym zmianom w naturalny sposób łącząc tradycje przeszłości z wyzwaniami teraźniejszości. O tych wszystkich wartościach stanowiących tożsamość tego miejsca pragniemy opowiedzieć w formie popularno - naukowego sympozjum pt. Połączeni dziedzictwem Łukomia. Wspólnym zamiarem organizatorów spotkania jest aby to poczucie jedności w poszanowaniu kulturowej wartości tego miejsca umieć ochronić i przenieść w przyszłość. Temat dziedzictwa, które łączy pokolenia integralnie wpisuje się w przesłanie Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, zwanej Konwencją z Faro, ratyfikowanej przez Polskę w 2021 r.

Organizatorami sympozjum, które odbędzie się dnia 16 sierpnia 2022 r w Charzykowach są: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Zaborski Park Krajobrazowy, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach, Chojnicki Klub żeglarski w Charzykowach i Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Galeria