25.03.2022
Martwa natura z bukietem i owocami

Martwa natura z bukietem i owocami

Z początkiem marca 2022 do kolekcji sztuki muzeum w Chojnicach powrócił z Katedry Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu po ukończeniu procesu badawczo-konserwatorskiego obraz na płótnie Martwa natura z bukietem i owocami, nn z pocz. XX w. Obraz należący do najstarszego zespołu zbiorów sztuki, zgromadzonego przez założyciela muzeum - Juliana Rydzkowskiego, wymagał pilnej konserwacji ze względu na duży stopień zniszczenia. Autorem prac konserwatorsko-restauratorskich, które przywróciły pierwotną wartość artystyczną obrazu, wraz z opracowaniem dokumentacji przebiegu procesu konserwatorskiego jest Jacek Stepaniak. Konserwacja przeprowadzona została pod kier. dr Teresy Łękawy-Wysłouch.