05.10.2022
Odeszła Krzysztofa Monikowska - dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie

Odeszła Krzysztofa Monikowska - dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła nagle Krzysztofa Monikowska – dyrektor Muzeum Regionalnego w sąsiednim Człuchowie – osoba bez reszty oddana sprawom muzealnictwa ziemi człuchowskiej i odpowiedzialna za urządzenie nowej siedziby muzeum na zamku pokrzyżackim po jego rewitalizacji w latach 2005 – 2015.

Była absolwentką Wydziału Historii Uniwersytetu w Kielcach oraz podyplomowych studiów muzealnictwa na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Objęła funkcję dyrektora muzeum w Człuchowie w trudnym momencie reorganizacji i przeniesienia siedziby głównej muzeum w 2013 r do odrestaurowanego zamku. Dzięki Jej wielkiej pasji, pracowitości oraz otwartości na współpracę międzymuzealną zamek stopniowo zyskał indywidualny wyraz muzealnej przestrzeni, powiększała się kolekcja zbiorów , pozwalając na stworzenie interesujących ekspozycji pradziejów ziemi człuchowskiej, dziejów średniowiecznych i nowożytnych wraz z rozwojem rzemiosła oraz wielu ekspozycji czasowych. Zaś wieloletnie prace archeologiczne prowadzone w ostatnich latach na zamku i w jego otoczeniu stworzyły okazję do bardziej szczegółowego poznania wyglądu, funkcji i dziejów samego zamku. Pani Dyrektor miała jeszcze wiele planów konserwatorskich związanych z zabytkową siedzibą zamku. Jeszcze tak niedawno uczestniczyła wspólnie z dr. Marianem Frydą w sympozjum pt. Połączeni dziedzictwem Łukomia w Charzykowach, zorganizowanym w ramach jubileuszu 100-lecia Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, a mówiąc o muzeum w Człuchowie, wspominała o konieczności ochrony stanowiska archeologicznego na dziedzińcu zamkowym przed wpływem czynników atmosferycznych i szukała projektantów w tej materii. Niestety te zadania poczekają na następców…

Zapamiętamy Krzysię Monikowską jako osobę pełną życzliwości, wrażliwości, przejętą wciąż nowymi zamierzeniami, ambitną, ceniącą rzetelność wiedzy, profesjonalne rozwiązania stosowane w praktyce muzealnej , a przy tym osobę niezwykle skromną i zawsze serdeczną.