09.02.2023
Spotkanie z dr. hab. Jerzym Sikorą nt. najnowszych odkryć archeologicznych w Ostrowitem, gm. Chojnice

Spotkanie z dr. hab. Jerzym Sikorą nt. najnowszych odkryć archeologicznych w Ostrowitem, gm. Chojnice

7 lutego br. gościliśmy w naszym Muzeum prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr. hab. Jerzego Sikorę, który zaprezentował prelekcję nt. najnowszych odkryć archeologicznych w Ostrowitem, gm. Chojnice. Stanowisko archeologiczne w Ostrowitem jest wielokulturowe. Osadnictwo rozwijało się tam już ponad 7000 lat temu. Wówczas dotarły na niezbyt urodzajne gleby grupy ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej. Kolejna faza osadnicza związana była już z przełomem epoki brązu i żelaza. Badania archeologiczne potwierdziły rozwój fazy wielkowiejskiej kultury pomorskiej. Okolice Ostrowitego były zamieszkane także w okresie wpływów rzymskich, z tego okresu pochodzi pochówek dziecka wyposażony w złotą monetę cesarza Witeliusza, szklane pucharki oraz srebrną fibulę i klamerkę do pasa oraz cienkościenne naczynie gliniane o żebrowanym brzuścu. Jednak najwięcej sensacyjnych odkryć dostarczają odsłaniane w ostatnich latach pochówki wczesnośredniowieczne. Bogate wyposażenie grobowe np. w drogocenne, brązowe misy zdobione rytami, świadczą o bogactwie i wysokim statusie społecznym pochowanych osób. Jak zaznaczył Jerzy Sikora, badania trwają i każdy kolejny sezon przyniesie nowe ciekawe odkrycia i być może odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Na spotkanie przybyło sporo osób zainteresowanych archeologią oraz najstarszymi dziejami Ostrowitego. Nie zabrakło też młodzieży z koła historycznego działającego w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach.

Spotkanie