Kolekcje

Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

Kolekcja historyczno–regionalna Albina Makowskiego (1908-1982) udostępniona przez Muzeum w Chojnicach w dawnym mieszkaniu kolekcjonera, mieści się na parterze kamienicy przy ul. Drzymały 5. Jej początki sięgają 1926 roku. Kolekcja obejmuje  archiwalia, pamiątki rodzinne, zabytki związane z historią Chojnic i etnografią regionu, numizmaty, rzeźbę, malarstwo, broń białą i rzemiosło artystyczne. Do najcenniejszych należą: dokument księcia pomorskiego Barnima X z 1557 r., retabulum ołtarzowe wykonane przez Davida Bohra w 1765 r., portret ks. B. Makowskiego autorstwa Tymona Niesiołowskiego oraz okazy chińskiej porcelany.  Cenny księgozbiór liczący 4831 pozycji, zawierający 28 starodruków, przechowywany jest w formie wydzielonego zbioru w bibliotece muzealnej. Kolekcja w 1963 r. została wpisana do rejestru zabytków. Zgodnie z wola Kolekcjonera przekazana testamentalnie miastu, od 1983 należy do Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

Albin Makowski – prawnik, regionalista, miłośnik Chojnic. Urodzony w Berlinie w rodzinie polskich emigrantów, po I wojnie światowej zamieszkał w Chojnicach. Po maturze w chojnickim gimnazjum pracował w magistracie i także jako redaktor lokalnych gazet. Walczył w obronie Warszawy, potem w konspiracji, od listopada 1942 był więźniem obozu Stutthof. W 1948 ukończył studia prawnicze na UMK w Toruniu. Był założycielem i członkiem licznych stowarzyszeń i ruchów regionalnych w Chojnicach. 

Chojnicką kolekcję przy ul. Drzymały 5 można zwiedzać w sierpniu bezpłatnie, w czwartki i piątki od 12.00 do 17.00. 

Główka fajki rezerwisty (Fußartillerie-Regiment von Hindersin, 1. Pommersches, Nr.2), Gdańsk 1906 r.

sygn. MCh/AM-907
porcelana, metal; wys. 15,5 cm, Ø 3,6 cm

Główka z białej porcelany o kielichowatym kształcie, zamykana metalową pokrywką w kształcie wojskowego hełmu. W dolnej części silnie zwężona, przechodząca w rurkę, służącą do łączenia z cybuchem fajki. Na ściance zewnętrznej, na tle działa dużego kalibru, przedstawienie dwóch artylerzystów w czarnych uniformach. Powyżej napis w czterech wierszach: FRANZ DREWA/LEB WOHL U. KOM IN DER HEIMATH GLÜCKLICH AN./ADJE, GUTE REISE RESERVEMANN/HOCH LEBE DIE ARTILLERIE! Całość otoczona ornamentem w formie dębowego wieńca związanego czarno-czerwoną wstążką.

Zwyczaj wręczania pamiątkowych fajek żołnierzom kończącym służbę charakterystyczny był dla armii niemieckiej w XIX i w pocz. XX w. Państwowa, militarna i pułkowa symbolika, którą stosowano do zdobienia główek była również elementem mającym na celu kształtowanie postaw patriotycznych. Fajka, którą otrzymywał rezerwista była nie tylko pamiątką i potwierdzeniem odbycia służby, ale także symbolem łączności z macierzystą jednostką i służącymi w niej żołnierzami. Według części autorów fajka posiadała głównie charakter symboliczny i używana była zazwyczaj podczas świąt pułkowych, po zakończeniu ćwiczeń i spotkań rezerwistów. Wygodę użytkowania utrudniała jej długość, w skrajnych przypadkach dochodząca do 130 cm.

czytaj więcej