MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Aktualne wystawy

 • Pastele i rysunki. MAT - Maciej Aleksander Trzciński

  Prezentacja twórczości plastycznej Macieja A. Trzcińskiego – znanego archeologa, lecz nieznanego szerzej autora pasteli i rysunków, jest pierwszą ekspozycją Jego prac  plastycznych, udostępnioną w przestrzeni publicznej. 

 • Haft kaszubski - znak dziedzictwa regionalnego Kaszub

  Od lipca 2018  w Bramie Człuchowskiej prezentowana jest wystawa muzealna poświęcona życiu i spuściźnie twórczej wybitnego hafciarza, patrioty, nauczyciela, etnografa i kustosza z Wiela – Leonarda Brzezińskiego, pod tytułem:  Z kaszubskiej skrzyni. 

 • Non multa, sed multum

  Non multa, sed multum. Wartość przywrócona. Zbiory Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach po konserwacji.

  Ideą wystawy jest zaakcentowanie podstawowej misji muzeum, jaką jest ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez prezentację zakonserwowanych muzealiów z wszystkich dziedzin reprezentowanych w chojnickim muzeum.

 • Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej.

  Na wystawie zaprezentowanych zostało przeszło dwieście obiektów z okresu od XIV w. do schyłku II Rzeczypospolitej. Do najstarszych należy skarb monet krzyżackich z XIV-XV wieku.

 • Materialne dziedzictwo regionu Kaszub Południowych

  Stała wystawa etnograficzna obrazująca sferę wiejskiego życia codziennego w regionie chojnickim na przełomie XIX i XX w. Eksponaty, zgromadzone w zbiorach muzeum w Chojnicach, pochodzą od przedstawicieli wszystkich grup etnicznych, terytorialnie usytuowanych wokół Chojnic...

 • Fot. Daniel Frymark

  Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego

  Kolekcja historyczno – regionalna Albina Makowskiego (1908-1982) udostępniona przez Muzeum w Chojnicach w dawnym mieszkaniu kolekcjonera, mieści się na parterze kamienicy przy ul. Drzymały 5. Jej początki sięgają 1926 roku. Kolekcja obejmuje  archiwalia, pamiątki rodzinne, zabytki związane z historią Chojnic i etnografią regionu, numizmaty, rzeźbę, malarstwo, broń białą i rzemiosło artystyczne.

 • Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza "Kręgi Kamienne"w Odrach

  Wystawa towarzyszy znanemu rezerwatowi kręgów kamiennych i pomyślana jest jako ekspozycja dwuczęściowa. W pierwszej zaprezentowano najcenniejsze znaleziska archeologiczne, dokumentujące kulturę materialną i duchową Gotów, pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych (ceramikę, biżuterię, przybory i narzędzia), makietę cmentarzyska, plansze poglądowe, rekonstrukcje grobów...

 • Rezerwat Biosfery BORY TUCHOLSKIE

  Rezerwat biosfery jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze, który uzyskał międzynarodowe uznanie w ramach Międzynarodowego Projektu "Człowiek i Biosfera". Obejmuje on ekosystemy lądowe, przybrzeżne, morskie lub ich wzajemną mozaikę, a został zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 roku.

Strony: