MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Aktualności

  • Regina Synak (1924-2020)

    Dnia 18 sierpnia 2020 r. na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni pożegnaliśmy śp. Reginę Synak. Urodziła się 22 września 1924 r. w Chojnicach, Jej rodzicami byli dr Jan Paweł i Gustawa z Moszczeńskich Łukowiczowie. Mimo, iż prawie sześćdziesiąt lat mieszkała w Gdyni nigdy nie zapomniała o swoim rodzinnym mieście.

  • Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

    Najnowsza publikacja Muzeum w Chojnicach prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) -  jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości.

  • Łużycki skarb

    W listopadzie do muzeum w Chojnicach został przekazany zespół zabytków archeologicznych wykonanych z brązu. Obiekty odkryto przypadkowo w Charzykowach w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Wśród wydobytych z ziemi przedmiotów znajdują się...

Strony: