MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Baszta

Wydawnictwa » Baszta

muzealny periodyk wydawany od 1986 r., zapoznaje z profilem działalności muzeum w Chojnicach, ukazując zwłaszcza  jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu wiedzy o zbiorach i kolekcjach muzealnych,  a w konsekwencji pozwala pogłębić wiedzę o historii i kulturze  miasta i regionu. Zawiera tematyczne artykuły naukowe skupione na pracach badawczych dotyczących poszczególnych zabytków, opracowania popularnonaukowe, jak również materiały sprawozdawcze o wydarzeniach i realizowanych projektach muzealnych wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

 

 

 

 

 • Baszta nr 14

  W kolejnym, 14 tomie muzealnego periodyku „Baszta” została omówiona działalność Muzeum w Chojnicach na przestrzeni l. 2016-2018. Prezentujemy w „Baszcie” zrealizowane ostatnio projekty muzealne, a wśród nich m. in. 

 • Baszta nr 13

  Baszta nr 13 omawia działalność Muzeum w Chojnicach w l. 2013-2015. Przewodnim motywem muzealnego periodyku jest zachęcenie do poznania wiedzy o gromadzonych muzealiach – zarówno pojedynczych zabytkach, jak i kolekcjach.  W zeszycie zaprezentowane zostały kolejne dwie kolekcje muzealne – zespół starodruków wchodzący w skład zbiorów specjalnych i zbiór klejnotów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z działu historycznego.

 • Baszta nr 12

  Baszta nr 12 prezentuje działalność Muzeum w Chojnicach w l . 2011-2012. Ukazuje zakres realizowanych w tym czasie projektów muzealnych, służących w pierwszej kolejności poznaniu zbiorów muzeum, jak również porusza różnorodną tematykę historyczną związaną z szerzej rozumianym regionem południowego Pomorza.

 • Baszta nr 11

  Baszta nr 11 dokumentuje działalność chojnickiego muzeum z lat 2009-2010. Zaakcentowano zakończenie projektu poznania rozproszonej w pomorskich zbiorach publicznych i prywatnych nieznanej spuścizny po założycielu muzeum Julianie Rydzkowskim. 

 • Baszta nr 10

  Baszta nr 10 obejmuje działalność muzeum w Chojnicach w l. 2005-2008. Na rozdział poświęcony wynikom prac nad zbiorami muzealnymi, w tym z dziedziny archeologii, numizmatyki i konserwacji oraz opracowaniom historycznym i biograficznym o ludziach związanych z Chojnicami... 

Strony: