MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Baszta nr 12

Wydawnictwa » Baszta » Baszta nr 12

Baszta nr 12 prezentuje działalność Muzeum w Chojnicach
w l. 2011-2012. Ukazuje zakres realizowanych w tym czasie projektów muzealnych, służących w pierwszej kolejności poznaniu zbiorów muzeum, jak również porusza różnorodną tematykę historyczną związaną z szerzej rozumianym regionem południowego Pomorza. Tradycyjnie w Baszcie zamieszczona jest także relacja o przedsięwzięciach wystawienniczych, edukacyjnych, badawczych, a także związanych z ochroną zbiorów i pracami inwestycyjnymi. Na szczególną uwagę zasługuje opublikowany częściowy katalog kolekcji etnograficznej chojnickiego Muzeum, stanowiącej zespół prac autorstwa wybitnego współczesnego twórcy kaszubskiego Józefa Chełmowskiego z Brus. Ważnym zagadnieniem omówionym w zeszycie jest relacja z wydarzeń wpisujących się w ramy obchodzonego 
w 2012 r. jubileuszu 80 – lecia istnienia Muzeum w Chojnicach. Złożyły się na nią m.in. konferencja muzealna: Muzeum w przestrzeni lokalnej. Zachowanie dziedzictwa a wyzwania współczesności, opracowanie poświęcone dziejom pierwszego w Polsce klubu żeglarstwa śródlądowego – właśnie w Chojnicach nad J. Charzykowskim i jego założycielowi – Ottonowi Weilandowi, czy podsumowanie zrealizowanej w l. 2011-2012 przy udziale finansowym MKiDN renowacji konserwatorskiej wnętrza gotyckiej Bramy Człuchowskiej, która pozwoliła odkryć nieznane wcześniej ślady krzyżackich rozwiązań architektonicznych. Od tego numeru zeszyt wzbogacił się o rozdział recenzji interesujących pomorskich publikacji historycznych.

Rozdział I – Artykuły i materiały zawiera następujące opracowania:

1. Lidia Białkowska – Twórczość Józefa Chełmowskiego w zbiorach Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.
2. Hanna Rząska – Pucharki szklane w chojnickich zbiorach muzealnych
3. Marek Kołyszko, Marcin Synak – Kołatka ze zbiorów Muzeum H – E w Chojnicach
4. Anna Czapczyk – Otton Weiland w świetle zachowanych materiałów
5. Michał Oleksy – Relikty rozwiązań architektonicznych ujawnione podczas prac konserwatorsko – restauratorskich we wnętrzu Bramy Człuchowskiej
6. Mateusz Janczyński, Wstępne wyniki badań archeologicznych rezydencji Lewald-Jezierskich i Sikorskich w Wielkich Chełmach, pow. chojnicki. Sezon 2012
7. Mateusz Janczyński – Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych późnośredniowiecznego bergfriedu w Konarzynach, pow. chojnicki
8. Kazimierz Jaruszewski – Ks. Kazimierz Chmielecki – filomata chojnicki i badacz pradziejów Pomorza
9. Irena Elsner – Od huty do huty – wędrowny zawód hutników szkła