MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Brama Człuchowska

Baszty i kolekcje » Brama Człuchowska

zwana też dawniej Kamienną, jedna z trzech bram wjazdowych prowadzących niegdyś do miasta. Zbudowana w I połowie XIV wieku. Od 1618 r. do końca XIX w. służyła jako więzienie, a następnie do 1945 r. jako dzwonnica kościołów św. Ducha i Św. Trójcy. W latach 1952 – 60 przebudowano wnętrze i urządzono sale wystawowe udostępnione zwiedzającym w 1962 r. Obecnie znajduje się tu 5 kondygnacji ekspozycyjnych: 4 z wystawami stałymi (archeologia, etnografia, historia, sztuka) i sala wystaw czasowych. 
Chojnice, ul. Podmurna 13