MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Cenny nabytek 26 rzeźb Józefa Chełmowskiego do kolekcji muzeum.

Strona główna » Cenny nabytek 26 rzeźb Józefa Chełmowskiego do kolekcji muzeum.

Rozwój kolekcji muzealnej buduje wizerunek instytucji muzeum i przesądza o jej możliwościach w realizacji wytyczonej misji. Dlatego z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować o ostatnich, cennych nabytkach do zbiorów etnograficznych chojnickiego muzeum. W trakcie prac nad projektem Józef Chełmowski. Kwerenda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych. Przywrócenie do domeny publicznej, realizowanym w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet:  Kultura ludowa i tradycyjna. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się m.in. zidentyfikować i pozyskać do zbiorów muzeum kolekcję 26 prac rzeźbiarskich Józefa Chełmowskiego (1934 - 2013), powstałych  w latach 80-tych XX w. Zakupione rzeźby – dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu samorządów Miasta Chojnice oraz Powiatu Chojnickiego – powiększą gromadzoną  niemal od początku twórczości Pana Józefa, kolekcję jego prac w chojnickim muzeum. Ta, w tak praktyczny sposób okazana, troska lokalnych samorządów, zrozumienie dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego własnego regionu i promocji twórczości tak wybitnej indywidualności w obszarze współczesnej kultury ludowej, jaką był niewątpliwie Józef Chełmowski z Brus- Jaglii, uhonorowanej najwyższymi wyróżnieniami w tej dziedzinie, jest  dużym wsparciem dla muzealników. Kolekcja Muzeum H – E w Chojnicach obejmuje rzeźby, szopki bożonarodzeniowe, instrumenty muzyczne, zabawki oraz malarstwo na szkle i desce. Wiele z tych muzealiów stanowią nagrodzone obiekty, zakupione podczas organizowanych regularnie przez muzeum w Chojnicach  w latach 1978 - 2008 konkursów współczesnej sztuki ludowej Kaszub.