MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Czwartek u Albina

Partnerzy » Towarzystwo Przyjaciół Muzeum » Czwartek u Albina

Wykład „ Skażona historia. Sieć agenturalna powiatu chojnickiego”, wygłoszony przez cenionego historyka Adam Węsierskiego, już za nami. Na czwartkowe spotkanie do siedziby Kolekcji historyczno-regionalnej Albina Makowskiego przyszła spora grupa zainteresowanych tą problematyką osób. Było warto posłuchać. Autor z dużą znajomością tematu wprowadził nas w tajniki działającej na terenie Chojnic i powiatu „bezpieki”. Można też było nabyć interesujące publikacje autorstwa naszego gościa. 

 

Adam Węsierski jest znanym historykiem – regionalistą, autorem 20 publikacji zwartych i ponad stu artykułów. Przedmiotem Jego zainteresowań i penetracji są zasadniczo trzy wyróżniające się obszary badawcze: historia Pomorza, historia Borów Tucholskich oraz dzieje społeczne widziane w kontekście działalności stowarzyszeń kulturalnych, religijnych i sportowych okresu międzywojennego. Jest autorem znanej kilkutomowej publikacji pt. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu tucholskiego, w której analizuje historię powiatu tucholskiego na tle Pomorza i regionów sąsiednich. Owocem genealogicznych pasji Autora jest Śliwicki słownik biograficzny, skrywający za ciekawymi biogramami osób bogactwo wielokulturowej przeszłości Śliwic.