MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Czwartek u Albina

Partnerzy » Towarzystwo Przyjaciół Muzeum » Czwartek u Albina

 

Czerwcowy „Czwartek u Albina” z wykładem pt. "Ojcowie Niepodległości na Pomorzu - ks. Józef Wrycza (1884 – 1961)" już za nami. Dr Krzysztof Korda z wielkim znawstwem przedstawił niezwykle barwną postać ks. Józefa Wryczy - wybitnego kapłana, narodowca i żołnierza, szczególnie zaangażowanego w działalność powstałego w 1912 roku Towarzystwa Młodokaszubów, przeciwstawiającego się wzmożonej akcji germanizacyjnej zaborców, a następnie w walkę o Niepodległość Pomorza. Niezwykłe też były losy ks. Wryczy podczas okupacji i po wojnie, kiedy sprawował posługę kapłańską pod obserwacją „bezpieki”. Nie mniej interesująco zabrzmiała opowieść dr. Krzysztofa Kordy na temat kulisów powstawania Jego pracy doktorskiej pt. "Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia historyczna", wydanej nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Było też dużo pytań ze strony słuchaczy, m. in. o powiązania ks. Józefa z Chojnicami. Okazało się, że bohater miał kontakty z chojniczanami, m.in. z rodziną Łukowiczów. Warto nadmienić, że Albinowi Makowskiemu udało się do swojej kolekcji pozyskać odznaki pamiątkowe (wpinki) powiązane z Obozem Narodowym Ruchu Dmowskiego i Frontu Pomorskiego. Kolejne spotkanie czwartkowe już po wakacyjnej przerwie.