MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Dawna broń myśliwska

Wydawnictwa » Dawna broń myśliwska

Katalog wystawy "Dawna broń myśliwska" jest dokumentacją wystawy prezentowanej w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach w 2010 roku. Oprócz not katalogowych zabytków prezentowanych na wystawie, znajduje się w nim także rys historyczny, traktujący o rozwoju i gatunkach broni używanych przez myśliwych od średniowiecza do połowy XX w. Liczne barwne fotografie ukazują najbardziej interesujące egzemplarze broni, mało znane rozwiązania konstrukcyjne, jak również kunszt jej wykonania.

 

 

Chojnice 2010, stron 32, format 16,5 x 23,5, 
cena 6 zł