MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Dawne Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Chojnicach i na Pomorzu

Wydawnictwa » Dawne Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Chojnicach i na Pomorzu

Katalog "Dawne Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Chojnicach i na Pomorzu" stanowi przede wszystkim dokumentację wystawy prezentowanej w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach w 2006 roku. Zawiera 260 not katalogowych wraz z barwnymi fotografiami zabytków, pochodzącymi z kilkunastu placówek muzealnych, archiwów oraz zbiorów prywatnych. Publikacja opatrzona jest również obszernym wstępem historycznym, traktującym o najistotniejszych aspektach funkcjonowania bractw strzeleckich na Pomorzu od XIV wieku, aż do zaprzestania ich działalności w 1939 roku.

 

Chojnice 2006, stron 84, format 21,0 x 20,0, 
cena 25 zł