MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycyjna

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego
w Chojnicach  w 2016 r. rozpoczęło realizację projektu pn.


Józef Chełmowski. Kwerenda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych. Przywrócenie do domeny publicznej,


który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna. Projekt polega na dokumentowaniu i archiwizacji fenomenu twórczości ostatniego, autentycznego twórcy ludowego
z terenu Kaszub, w celu ochrony przed zapomnieniem oraz jego upowszechnianiu.
Józef Chełmowski, ur. w 1934 r. w Brusach był wybitnym nosicielem tradycyjnych wartości własnego regionu i zasad ludowej estetyki, człowiekiem o niezwykłej osobowości i wszechstronnych zainteresowaniach; rzeźbiarz, malarz, konstruktor, filozof, kolekcjoner zabytków kultury materialnej
i folkloru. Członek STL (1978), laureat nagrody im. O. Kolberga (1995), Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2004), Medalu Gloria Artis (2006). Zmarł w 2013 r., pozostawiając po sobie unikalny dorobek twórczy, odzwierciedlający jego specyficzny odbiór świata, do tej pory nie zbadany i nie utrwalony. Jego twórczość pozostała w domu rodzinnym, w zbiorach muzealnych oraz w kolekcjach prywatnych. Projekt zakłada kilkuletnie badania tej spuścizny, szczególnie zgromadzonej w prywatnych kolekcjach, najbardziej narażonej na rozproszenie.


Rezultatem muzealnego projektu jest stworzona przez muzeum w Chojnicach strona internetowa pod adresem: www.chelmowski.chojnicemuzeum.pl, służąca szerokiemu upowszechnianiu twórczości Józefa Chełmowskiego. Udostępniona strona z końcem grudnia 2016 r. –  zgodnie z założeniem projektu –  pełni funkcję monograficznej ekspozycji on - line kaszubskiego twórcy z Brus. W I etapie projektu efektem ogólnopolskiej terenowej kwerendy muzealnej jest identyfikacja i sporządzenie dokumentacji opisowo – fotograficznej  ponad 100 prac artysty, które usystematyzowano w 4 kategoriach chronologicznie w opracowanym katalogu on – line. Rozeznanie etnograficzne poczynione w trakcie kwerendy wskazuje na potrzebę kontynuacji projektu, ze względu na istniejący potencjał występowania dzieł autora w zbiorach i kolekcjach prywatnych, a także  niezaprzeczalny fakt, ze spuścizna  twórcza Józefa Chełmowskiego ze względu na wyjątkowe wartości kulturowe regionu Kaszub zasługuje na pełne zbadanie i poznanie. Walory artystyczne  prac zidentyfikowanych do tej pory w ramach projektu w zupełności tę tezę potwierdzają.

 

W 2017 roku zgodnie z programem Muzeum w Chojnicach będzie kontynuowało realizację projektu poświęconego poznaniu twórczości Józefa Chełmowskiego. II etap projektu nosi nazwę: Józef Chełmowski. Kwerenda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych i w domu artysty. Kontynuacja. Projekt ten również został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycyjna.


W dalszym ciągu zwracamy się do kolekcjonerów – miłośników sztuki ludowej i prywatnych właścicieli dzieł autorstwa Józefa Chełmowskiego o kontakt z muzeum w Chojnicach
i umożliwienie sporządzenia dokumentacji opisowej i fotograficznej posiadanych prac twórcy.

 

Link do strony projektu: www.chelmowski.chojnicemuzeum.pl