MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Ferie w Muzeum – MODA HISTORYCZNA W KARNAWALE

Archiwum » Ferie w Muzeum – MODA HISTORYCZNA W KARNAWALE

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach muzealnych, które odbywać się będą w czasie ferii szkolnych.

 

1.Wykonanie pamiątkowej fotografii w stroju historycznym w salonie mieszczańskim Bramy Człuchowskiej - Przygoda z historią widziana poprzez wędrówki śladami mody i stylu kostiumów z epok historycznych. Projekt realizacji strojów dofinansowany w ramach grantów Powiatu Chojnickiego.

2.Projekt wymarzonego stroju karnawałowego - zajęcia plastyczne polegające na samodzielnym zaprojektowaniu kostiumu na bal karnawałowy według własnej, nieograniczonej inwencji twórczej. Muzeum zapewnia materiały plastyczne.

 

Czas trwania zajęć:  2,5h

Koszt udziału:  5zł

Terminy zajęć:  od 3do 13 lutego 2015, od wtorku do piątku o godz. 10.00

Zgłoszenia proszę uzgadniać indywidualnie z p. Elżbietą Szóstak: tel.52 397 43 92 w. 24