MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej '84

Archiwum » Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej '84

Chojnicka kolekcja polskiej sztuki nowoczesnej została zapoczątkowana w 1984 roku. Jej twórcom przyświecały ambicje, by w mniejszym środowisku stworzyć kulturową i edukacyjną szansę, zwłaszcza dla ludzi młodych, a także licznych latem turystów, w formie reprezentatywnej, ogólnopolskiej kolekcji.

Początek zbioru powstał w oparciu o list intencyjny skierowany do wybitnych artystów polskich z prośbą o ofiarowanie prac do muzealnej kolekcji w Chojnicach. W taki sposób udało się pozyskać ok.100 prac z dziedzin: malarstwa, grafiki, rzeźby i medalierstwa - 80 artystów. Są wśród nich m.in.: Tadeusz Brzozowski, Józef Szajna, Jonasz Stern, Mieczysław Wejman, Konrad Srzednicki, Henryk Stażewski, Jadwiga Maziarska, Erna Rosenstein, Janina Kraupe-Świderska, Adolf Ryszka, Jerzy Panek, Józef Łukomski, Jan Berdyszak, Stanisław Kulon, Maria i Stanisław Dawscy, Władysław Jackiewicz, Jacek Gaj, Andrzej Pietsch, Bronisław Chromy, Hanna Krzetuska i wielu innych.

Kolekcja ma otwartą formułę, gromadzona jest powoli, ale w sposób bardziej planowany. Obejmuje wszystkie ważniejsze nurty i tendencje artystyczne obecne w sztuce polskiej od lat 60, określane dziś mianem klasyki nowoczesności. W gronie autorów prac są kolejne pokolenia cenionych artystów polskich, często dawni profesorowie akademii i ich uczniowie. Na przestrzeni ponad 25 lat istnienia Galerii jej zbiór powiększono o kolejne prace ważnych dla współczesnej sztuki polskiej autorów. Należą do nich m.in.: Jan Lebenstein, Kiejstut Bereźnicki, Aleksander Dętkoś, Jerzy Skarżyński, Krzysztof Nitsch, Stasys  Eidrigevičius,  Stanisław Rodziński, Czesław Rzepiński, Wacław Taranczewski, Stanisław Teisseyre, Tadeusz Dominik, Lucjan Mianowski, Adam Myjak, Maria Jasnoch – Wiatrowska, Włodzimierz Łajming, Jan Aleksiun, Bronisław Krzysztof, Krystyna Nowakowska. W 2009 r., w oparciu o dar 5 tkanin wybitnych artystek sztuki włókna, ofiarowany przez prof. Ewę Poradowską - Werszler, wydzielono w zbiorze osobną kolekcję tkaniny artystycznej.