MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Genius Patriae. Leon Stanley Kawecki (1921-2000). Listy z Ameryki.

Aktualne wystawy » Genius Patriae. Leon Stanley Kawecki (1921-2000). Listy z Ameryki.

Nowa ekspozycja czasowa w chojnickim muzeum prezentuje twórczość artysty  grafika, projektanta i medaliera urodzonego w Chojnicach, tworzącego przez wiele lat na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Wystawa urządzona w stulecie urodzin artysty jest wyrazem wdzięczności wobec Artysty za systematycznie nadsyłane przez niego do muzeum w Chojnicach autorskie prace graficzne, plakaty, medale, projekty numizmatczne, tworzone z nieustanną myślą o miłości do Ojczyzny.

Wyeksponowane prace obrazują artystyczne wizerunki wielkich Polaków, ukazując ich dokonania i uniwersalną wartość dla kultury ogólnoludzkiej. Zgromadzona w ten sposób kolekcja prac Artysty w zbiorach sztuki muzeum, która liczy obecnie 180 obiektów, znakomicie dokumentuje Jego twórczy udział w wielu ważnych  projektach polonijnego środowiska emigracyjnego w Stanach Zjednoczonych. Wystawa otwarta jest dla zwiedzających od pierwszego weekendu października.