MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Główka fajki rezerwisty (Fußartillerie-Regiment von Hindersin, 1. Pommersches, Nr.2), Gdańsk 1906 r.

Kolekcje » Kolekcja historyczna » Główka fajki rezerwisty (Fußartillerie-Regiment von Hindersin, 1. Pommersches, Nr.2), Gdańsk 1906 r.

sygn. MCh/AM-907
porcelana, metal; wys. 15,5 cm, Ø 3,6 cm

Główka z białej porcelany o kielichowatym kształcie, zamykana metalową pokrywką w kształcie wojskowego hełmu. W dolnej części silnie zwężona, przechodząca w rurkę, służącą do łączenia z cybuchem fajki. Na ściance zewnętrznej, na tle działa dużego kalibru, przedstawienie dwóch artylerzystów w czarnych uniformach. Powyżej napis w czterech wierszach: FRANZ DREWA/LEB WOHL U. KOM IN DER HEIMATH GLÜCKLICH AN./ADJE, GUTE REISE RESERVEMANN/HOCH LEBE DIE ARTILLERIE! Całość otoczona ornamentem w formie dębowego wieńca związanego czarno-czerwoną wstążką.  

Zwyczaj wręczania pamiątkowych fajek żołnierzom kończącym służbę charakterystyczny był dla armii niemieckiej w XIX i w pocz. XX w. Państwowa, militarna i pułkowa symbolika, którą stosowano do zdobienia główek była również elementem mającym na celu kształtowanie postaw patriotycznych. Fajka, którą otrzymywał rezerwista była nie tylko pamiątką i potwierdzeniem odbycia służby, ale także symbolem łączności z macierzystą jednostką i służącymi w niej żołnierzami. Według części autorów fajka posiadała głównie charakter symboliczny i używana była zazwyczaj podczas świąt pułkowych, po zakończeniu ćwiczeń i spotkań rezerwistów. Wygodę użytkowania utrudniała jej długość, w skrajnych przypadkach dochodząca do 130 cm.