MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Isaak Gottfryd Goedtke, Historia miasta Chojnic

Wydawnictwa » Isaak Gottfryd Goedtke, Historia miasta Chojnic

Wydane po raz pierwszy w 1724 r. dzieje miasta Chojnice, spisane przez notariusza miejskiego i burmistrza miasta w l.1742-1760 – Isaaka Gottfryda Goedtke, stanowią niezastąpione źródło historyczne do poznania bogatej historii Chojnic, widzianej z perspektywy XVIII-wiecznego dokumentalisty, prawnika, archiwisty, właściciela cennego zbioru bibliotecznego. Publikacja Muzeum w Chojnicach ma charakter okolicznościowy; składa się z faksymile oryginalnego wydania w Gdańsku wraz ze sztychem ówczesnego planu i panoramy „Królewskiego Miasta Chojnice”, specjalnie przygotowanym do pierwotnego wydania oraz dodatkowo zaopatrzona jest w przekład polski, zachowujący układ edytorski oryginału. Autorem przekładu z j. niemieckiego jest Leon Stoltmann, konsultacje historyczno – językowe: Bogusław Dybaś i Andrzej Radzimiński, UMK. Publikacja otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie w kategorii Najciekawsze wydarzenie muzealne 1991 roku.


Chojnice 1991, stron 67,format 24,5 x 18,5,
cena 13 zł

 

NAKŁAD ZOSTAŁ WYCZERPANY