MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

Wydawnictwa » Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

Najnowsza publikacja Muzeum w Chojnicach prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) - jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości. Książka w swym zamierzeniu nie posiada charakteru pełnej biografii, lecz stanowi monograficzne nakreślenie swoistego portretu myśliwego, którego pasja przerodziła się tak naprawdę w drugą profesję. Autor, z wielką troską o szczegóły, ukazuje wizerunek Doktora – niezwykle zaangażowanego w sprawy rozwoju pomorskiego łowiectwa, jego aktywną działalność społeczną w tej dziedzinie, dokonania na polu kynologii oraz pasję kolekcjonerską i bibliofilską – sytuując Go w kręgu wybitnych postaci Pomorza. Autorem publikacji jest Marcin Synak – kierownik Działu Historii Muzeum w Chojnicach, a jej recenzentem dr Marek Kołyszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyczną wartością książki jest analiza dotychczas  niepublikowanego materiału źródłowego oraz bogatej ikonografii w formie reprodukcji fotografii, użyczonych ze zbiorów rodzinnych. Publikacja zawiera ponadto obszerny zestaw pozycji bibliograficznych, indeks osób i miejscowości, streszczenia w j. angielskim i niemieckim.
 

format: 245 x 185, stron 412
cena : 58 zł – oprawa miękka