MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Józef Chełmowski. Madonny

Archiwum » Józef Chełmowski. Madonny

22 lipca – 7 października 2007 r.

Prezentacja twórczości Józefa Chełmowskiego jest zawsze znakomitą okazją, by niepowtarzalnej twórczości bruskiego artysty ludowego przyjrzeć się bardziej wnikliwie. Temu też celowi służyć miał wybór tematu nowej muzealnej wystawy: Madonny. Podczas jej organizacji okazało się, że sam Chełmowski nie podporządkował się wąskiemu tematowi, a muzealnicy urządzili prezentację tak, jak sam artysta go rozumie, co dało możliwość poznania zarówno twórczości Chełmowskiego, jak i jej podstaw ideowych. Madonna według Chełmowskiego to nie tylko wyobrażenie Matki Bożej w rzeźbie lub na obrazie. Nadał on to miano różnym przedstawieniom kobiety. Swobodnie stworzył własne modele ikonograficzne. Jako autentyczny twórca ludowy, nosiciel tradycyjnych zasad ludowej estetyki, znakomicie połączył je ze zdobytą wiedzą z literatury i obserwacji. Wszystko poddał własnej refleksji, podparł głęboką wiarą i szczerą, prawdziwie ludową religijnością, a następnie przekazał poprzez rzeźbę, malowidło na płótnie, desce i szkle. To, czego nie wyraził pędzlem lub dłutem, uzupełnił słowami.

Wystawie twórczości Józefa Chełmowskiego towarzyszył katalog, który z pewnością, dzięki analitycznemu opracowaniu autorstwa dra Aleksandra Błachowskiego, będzie pomocny w poznawaniu i odkrywaniu bogactwa osobowości i twórczości tego niezwykłego człowieka i twórcy, ułatwi zgłębianie tajemnic jego sztuki.

Józef Chełmowski, ur. 1934 r. w Brusach, po raz pierwszy zaprezentował swoje wytwory w 1972 roku, kiedy to wziął udział w konkursie „Rzeźba ludowa Polski Północnej” w Sopocie. Od tego czasu nie opuścił żadnej ważniejszej wystawy i konkursu w całej Polsce, a także wielokrotnie wystawiał za granicą. Dla przykładu - w 2003 r. zdobył Grand Prix w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów Dni Europejskiej Kultury Ludowej w Częstochowie, w 2005 r. uczestniczył w wystawie „Talent – pasja – intuicja” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – pośród ponad 120 twórców, w tym takich klasyków sztuki nazywanej naiwną, prymitywną czy nieprofesjonalną, jak Nikifor, Ociepka, Kudła. W 1995 r. otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej, jest też laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a w 2006 r. odznaczony został przez ministra kultury medalem Gloria Artis, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury.

Wystawa „Madonny Józefa Chełmowskiego” powstała dzięki życzliwości muzeów, które użyczyły swoich zbiorów: Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Eksponaty pochodziły również z prywatnych zbiorów Józefa Chełmowskiego i kolekcji Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach.

autor wystawy: L. Białkowska