MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria.

Wydawnictwa » Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria.

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria przygotowany wspólnie z Muzeum H – E w Chojnicach i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki K-P w Wejherowie, poświęcony jest prezentacji sylwetki twórcy chojnickiego muzeum Juliana Rydzkowskiego (1891 - 1978) – ważnej osobowości kultury pomorskiej swego czasu, regionalisty z pasją muzealną, wielkiego miłośnika Chojnic i regionu. Książka zawiera bogatą dokumentację jego życia i działalności, odsłaniając Rydzkowskiego jako człowieka – legendy Chojnic, przede wszystkim muzealnika, zafascynowanego tożsamością swojego regionu, ale także pisarza felietonisty, bystrego obserwatora życia społecznego, cenionego przyjaciela. Walorem książki jest szczegółowy materiał źródłowy, zwłaszcza ilustracyjny. Ostatni rozdział, złożony z referatów obecnych muzealników, jest owocem zorganizowanego w muzeum w Chojnicach w 2009 seminarium pt. Julian Rydzkowski w świetle swojego dzieła, podsumowującego projekt badawczy pełnego dorobku twórcy i pierwszego kustosza muzeum. Materiał do publikacji zebrał, opracował i opatrzył wstępem prof. Józef Borzyszkowski.


Gdańsk – Chojnice – Wejherowo 2011, stron 720, format 20,5 x 14,5,
cena 30 zł