MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Już jest publikacja z XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Chojnice – Charzykowy 2016

Strona główna » Już jest publikacja z XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Chojnice – Charzykowy 2016

W dwa lata po XIII ogólnopolskiej Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego mającej miejsce w Charzykowach i Chojnicach w dniach 18 – 19 czerwca 2016 r. odbyła się jej XIV edycja, tym razem zorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku w dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. Nieprzypadkowe miejsce konferencji stanowiło Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz - drugiego dnia - Muzeum Mazowieckie w Płocku. Tematem tegorocznej sesji było podsumowanie Roku Rzeki Wisły 2017 oraz tradycyjnie pogłębienie refleksji naukowej i muzealnej nad polskim dziedzictwem  morskim, rzecznym i od ubiegłej sesji także jeziornym. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. wydaną przez NMM w Gdańsku  w 2018 r. publikację z cyklu Studia i materiały NMM w Gdańsku, dokumentującą treść referatów i wystąpień poprzedniej konferencji, która odbyła się w siedzibie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Charzykowach.

 

We wstępie do publikacji dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr inż. Jerzy Litwin – pomysłodawca i niestrudzony organizator konferencji muzealnictwa morskiego i rzecznego podkreśla, iż celem realizacji tego wieloletniego cyklu konferencji jest dążenie do wszechstronnego propagowania idei służących rozbudowie sieci polskiego muzealnictwa, podejmującego problematykę dziedzictwa nadwodnego. Zauważa przy tym, „że znajduje to oddźwięk w zainteresowaniu muzealników oraz osób innych specjalności aktywnym udziałem w sympozjach i konferencjach – a przede wszystkim w realizowaniu przedsięwzięć, tak prywatnych, jak i samorządowych.”

 

Tym bardziej cieszy fakt, że dostępna jest już publikacja, w której znajdziemy m.in. artykuły poświęcone tradycjom żeglarstwa śródlądowego nad J. Charzykowskim i roli żeglarskiego ośrodka szkoleniowego, utworzonego tu po zakończeniu I wojny światowej w 1922 r., co uprawnia do uznania Charzyków za kolebkę polskiego żeglarstwa. Na 36 referatów i komunikatów wygłoszonych podczas charzykowskiej konferencji, w niniejszym tomie można znaleźć 4 – poświęcone zagadnieniom związanym z jeziorami naszego regionu: Otton Weiland w świetle zachowanych materiałów (Anny Czapczyk), Ostatni lot „Ognistego Ptaka”(?) Najstarsze i znaczące ślizgi wykorzystywane w sporcie i rekreacji (Marek Siwicki), Rozumienie wartości kulturowego dziedzictwa jezior przez założyciela Muzeum w Chojnicach – Juliana Rydzkowskiego i jego wpływ na kształt muzealnej kolekcji (Barbara Zagórska), Etnografowie wielkich wód. Od „Rybołówstwa Jezior Trockich Marii Znamierowskiej-Prüfferowej do „Rybołówstwa Borowiaków Tucholskich” Władysława Jagiełły (Artur Trapszyc).

 

Dyrektor J. Litwin oraz uczestnicy muzealnych sesji wyrazili nadzieję, że konferencja w Charzykowach wraz z publikacją zainicjują szerszą dyskusję władz samorządowych, muzealników i środowiska klubów żeglarskich o pilnej potrzebie ochrony lokalnych tradycji, ważnych dla polskiego żeglarstwa. Książkę można nabyć u Wydawcy – w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

 

Dla zainteresowanych - linki do omawianych wydarzeń z 2016 i 2018 r.:

 

http://chojnicemuzeum.pl/?xiii-konferencja-polskiego-muzealnictwa-morskiego-i-rzecznego,173

https://zeglarski.info/…/muzealnicy-z-calej-polski-spotkal…/