MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
październik


 

Pucharek glazurowany na nóżce typu skyfos


Naczynia glazurowane, otrzymywane dzięki pokrywaniu ścianek glinianych polewą ołowiową lub alkaiczną, były produkowane w pierwszych wiekach n.e. - w środkowej Italii, gdzie uważano je za najbardziej luksusową ceramikę stołową. Produkcja naczyń nie odbywała się w sposób masowy ze względu na pracochłonny proces technologiczny. Dlatego znaleziska tego typu zabytków na terenie Italii i dawnych prowincji rzymskich należą do rzadkości. Na terenie Polski do tej pory odkryto sześć naczyń glazurowanych, a wśród nich pucharek typu skyfos ze zbiorów chojnickiego Muzeum, wyjątkowy również ze względu na stopień zachowania, ponieważ przetrwał do naszych czasów prawie w całości.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)

Katalog wystawy pt. Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939,

Strona główna » Katalog wystawy pt. Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939,

poświęcony wizerunkowi Kaszubów i kaszubszczyzny w polskim malarstwie, grafice, rysunku i fotografii dwudziestolecia międzywojennego, do nabycia w muzeum w Chojnicach.

 

Celem wystawy prezentowanej w chojnickim muzeum od stycznia do 15 października 2020 r. oraz publikacji albumowego katalogu wystawy jest pokazanie zbiorowego wizerunku Kaszubów w ich odrębności kulturowej w oparciu o liczne przykłady dzieł sztuki, wybrane z wielu polskich  kolekcji muzealnych oraz prywatnych. Katalog stanowiący obszerny komentarz do wystawy ukazuje odchodzący w przeszłość autentyczny obraz życia Kaszubów –  w ich codziennym środowisku, regionalnym pejzażu, pośród charakterystycznych zajęć, scen rodzajowych, czy interesujących „typów kaszubskich”. Odzwierciedla bogatą ikonografię dzieł zgromadzonych na ekspozycji i jest ponadto uzupełniony o kontekst porównawczy z  drukami, pocztówkami, winietami niskonakładowych czasopism i archiwalnymi fotografiami, które istotnie uwiarygadniają realność świata przedstawionego zawartego w obrazach i rysunkach. Odzwierciedlona w katalogu idea przewodnia wystawy jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakiej mierze idee regionalizmu obecne w kulturze polskiej na przełomie XIX i XX w. znalazły odniesienie do kultury regionu Kaszub oraz w jakim stopniu zainteresowanie kulturą Kaszubów przez artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym przełożyło się na powstanie dzieł plastycznych podejmujących ten temat. Fascynacja kaszubszczyzną promowana w okresie międzywojennym w sposób szczególny przez Bernarda Chrzanowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Mariana Mokwę, czy Feliksa Nowowiejskiego, a także przez ks. Bernarda Sychtę zbierającego materiały do Słownika gwar kaszubskich i samych artystów, jak np.: Stanisława Brzęczkowskiego, Jerzego Rupniewskiego, Zofię Stryjeńską, Leona Wyczółkowskiego, Michalinę Krzyżanowską, Władysława Jarockiego, Wacława Szczeblewskiego, Włodzimierza Nałęcza, Henryka Uziembłę, Soter Jaxę Małachowskiego, Zofię Stankiewiczównę i wielu innych, inspirowała przedstawicieli środowisk innych regionów Polski do poznawania Kaszub i autentycznego życia codziennego Kaszubów.
Starannie wydany w formie albumu katalog wystawy wpisuje się ponadto w znaczący jubileusz 100 – lecia powrotu Pomorza do Polski, przypominając wciąż mało znane  i rozproszone w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych dzieła sztuki wybitnych polskich artystów dwudziestolecie międzywojennego. Pozwala również zobaczyć jakimi drogami artystyczne idee Młodej Polski docierały na Pomorze i na Kaszuby oraz także, jak wielkie znaczenie miało uzyskanie dostępu do Bałtyku dla artystów szukających nadmorskich plenerów dla swych projektów plastycznych, czy muzycznych. Zobrazowane w katalogu dzieła sztuk plastycznych oraz w skromniejszej reprezentacji również przykłady mebli, rękodzieła hafciarskiego, które należało do wiodących zajęć kaszubskich gospodyń, a także ceramika, czy reprezentatywne obiekty codziennego użytku pokazały w jaki sposób idee regionalizmu kaszubskiego stały się powodem do dumy tego skromnego ludu zamieszkującego pomorski obszar od Wdy po Bałtyk. Katalog opatrzony jest też zestawem not biograficznych o artystach, autorach  i twórcach, istotnych dla treści omawianej tematyki.

Muzeum dziękuje wszystkim Osobom i Instytucjom, których życzliwość przyczyniła się do przygotowania wystawy i katalogu:

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie
Muzeum Diecezjalne im. Bpa Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego w Pelplinie
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem
Muzeum im. Ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Muzeum Sopotu
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego przy Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
oraz Osoby prywatne: G. Kudelski z Krakowa, P. Łukowicz z Bydgoszczy i M. Obertyńska z Sopotu

Autorzy wystawy i katalogu –  zespół pracowników Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach:
Barbara Zagórska, Anna Czapczyk, Marek Woliński, Adam Piechowski oraz Kazimierz Lemańczyk i Lidia Białkowska

 

(11kB)

(11kB)