MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja archeologiczna

Kolekcje » Kolekcja archeologiczna

skupia się na gromadzeniu zabytków dokumentujących najstarsze dzieje powiatu chojnickiego – począwszy od okresu schyłkowego paleolitu, poprzez okres rzymski do końca średniowiecza. Wśród nich na uwagę zasługują obiekty związane z Gotami i reprezentowaną przez nich kulturę wielbarską. Szczególnie ważne miejsce zajmują zbiory potwierdzające ciągłość osadniczą na interesującym nas obszarze. Zbiory archeologiczne pochodzą z wykopalisk i nadzorów prowadzonych na terenie Chojnic i powiatu (Leśno, Odry), z interwencji archeologicznych muzeum oraz znalezisk przekazanych w formie darów. Dział archeologii funkcjonuje jako jeden z podstawowych od początku istnienia muzeum w ścisłej współpracy naukowej z Zakładem Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Do najcenniejszych zbiorów należy wyposażenie grobu książęcego oraz grobów kapłańskich: złota i srebrna biżuteria, bursztynowe i szklane paciorki, moneta celtycka, skarabeusz, przybory toaletowe, elementy stroju. Szczególne miejsce w kolekcji ze względu na formę i stan zachowania zajmują dwa naczynia rzymskie terra sigillata wykonane ok. 178 r. n.e. w warsztatach w Reihnzabern nad Renem, brązowy kociołek żłobkowany, stanowiący import rzymski, oraz rzadkie okazy numizmatów, m.in. datowane na 2 poł. I w.n.e.: srebrna moneta celtycka i złoty aureus cesarza Witeliusza.

 • Popielnica twarzowa z Leśna

  Popielnice pomorskie, zawierające prochy ludzkie, już od kilku wieków wzbudzają zainteresowanie. Zachwycają swą oryginalnością, atrakcyjną formą oraz swoistym przekazem kulturowym, jaki zawierają dzięki niezwykłej ornamentacji ich powierzchni (wizerunki twarzy, motywy figuralne, biżuteria, scenki rodzajowe, symbolika magiczna).

 • Pucharek glazurowany na nóżce typu skyfos

  Naczynia glazurowane, otrzymywane dzięki pokrywaniu ścianek glinianych polewą ołowiową lub alkaiczną, były produkowane w pierwszych wiekach n.e. - w środkowej Italii, gdzie uważano je za najbardziej luksusową ceramikę stołową.

 • Naczynie terra sigillata z Odrów

  Do piękniejszych i zarazem unikatowych zabytków archeologicznych odkrywanych na ziemiach polskich niewątpliwie należą, importowane z Imperium Rzymskiego, naczynia terra sigillata.

 • Wisiorek z muszli kauri

  Niezwykle cenny i wyjątkowy wisior z muszlą kauri odkryto w latach 60. XX wieku na cmentarzysku kręgów  kamiennych w Odrach, w kobiecym grobie szkieletowym nr 127 –  bardzo bogato wyposażonym pochówku, m.in. w srebrne fibule, bransolety żmijowate i lunule oraz  liczne zabytki wykonane z brązu, a także kolie paciorków szklanych, bursztynowych i srebrnych.

 • Pucharki z tzw. grobu książęcego nr 1, stan Leśno 1

  Szklane pucharki, będące importami rzymskimi, zostały odkryte w 1975 roku w tzw. „grobie księżniczki”, na stanowisku grobów książęcych w Leśnie, przez archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr. Krzysztofa Walenty. Prace wykopaliskowe miały miejsce w sąsiedztwie sadu, gdzie w 1950 roku przypadkowo natrafiono na naczynie terra sigillata (w zbiorach muzeum w Chojnicach) i brązowy kociołek.

 • Okucie żelazne (resor) wozu rzymskiego

  Ten wyjątkowy zabytek - element wozu rzymskiego z II w. n.e. – został odkryty w 2002 roku w trakcie badania wielokulturowej osady w Leśnie, pow. chojnicki, stan. 24. Resor znaleziono w obiekcie produkcyjnym o konstrukcji słupowej, w jamie w pobliżu paleniska, które prawdopodobnie było związane z obróbką żelaza.

 • Naczynia kultury pucharów lejkowatych

  Dwa naczynia gliniane powstały w okresie neolitu, a więc jeszcze w epoce kamienia i należą do najstarszych obiektów ceramicznych, liczących ok. 5 tys. lat, w zbiorach chojnickiego muzeum. Odkryto je przypadkowo wiosną 2000 roku w czasie wybierania piasku w lokalnej piaśnicy w Brukniewie, gm. Lubiewo.

 • Hełm żelazny typu kapalin

  XIV/XV w.,
  wymiary: wys.17,5cm, szer. dzwonu 17,8cm x 22,2cm, kreza: 34cm x 25cm;
  nr inw. MCh/A-9

 • Złoty pierścień z ametystem

  faza C1 okresu rzymskiego,
  wymiary: wys. 2,7 cm, Ø 2,4 cm;
  nr inw. 160

Strony: