MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kolekcja archeologiczna

Kolekcje » Kolekcja archeologiczna

skupia się na gromadzeniu zabytków dokumentujących najstarsze dzieje powiatu chojnickiego – począwszy od okresu schyłkowego paleolitu, poprzez okres rzymski do końca średniowiecza. Wśród nich na uwagę zasługują obiekty związane z Gotami i reprezentowaną przez nich kulturę wielbarską. Szczególnie ważne miejsce zajmują zbiory potwierdzające ciągłość osadniczą na interesującym nas obszarze. Zbiory archeologiczne pochodzą z wykopalisk i nadzorów prowadzonych na terenie Chojnic i powiatu (Leśno, Odry), z interwencji archeologicznych muzeum oraz znalezisk przekazanych w formie darów. Dział archeologii funkcjonuje jako jeden z podstawowych od początku istnienia muzeum w ścisłej współpracy naukowej z Zakładem Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Do najcenniejszych zbiorów należy wyposażenie grobu książęcego oraz grobów kapłańskich: złota i srebrna biżuteria, bursztynowe i szklane paciorki, moneta celtycka, skarabeusz, przybory toaletowe, elementy stroju. Szczególne miejsce w kolekcji ze względu na formę i stan zachowania zajmują dwa naczynia rzymskie terra sigillata wykonane ok. 178 r. n.e. w warsztatach w Reihnzabern nad Renem, brązowy kociołek żłobkowany, stanowiący import rzymski, oraz rzadkie okazy numizmatów, m.in. datowane na 2 poł. I w.n.e.: srebrna moneta celtycka i złoty aureus cesarza Witeliusza.

 • Wisiorek z muszli kauri

  Niezwykle cenny i wyjątkowy wisior z muszlą kauri odkryto w latach 60. XX wieku na cmentarzysku kręgów  kamiennych w Odrach, w kobiecym grobie szkieletowym nr 127 –  bardzo bogato wyposażonym pochówku, m.in. w srebrne fibule, bransolety żmijowate i lunule oraz  liczne zabytki wykonane z brązu, a także kolie paciorków szklanych, bursztynowych i srebrnych.

 • Pucharki z tzw. grobu książęcego nr 1, stan Leśno 1

  Szklane pucharki, będące importami rzymskimi, zostały odkryte w 1975 roku w tzw. „grobie księżniczki”, na stanowisku grobów książęcych w Leśnie, przez archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr. Krzysztofa Walenty. Prace wykopaliskowe miały miejsce w sąsiedztwie sadu, gdzie w 1950 roku przypadkowo natrafiono na naczynie terra sigillata (w zbiorach muzeum w Chojnicach) i brązowy kociołek.

 • Okucie żelazne (resor) wozu rzymskiego

  Ten wyjątkowy zabytek - element wozu rzymskiego z II w. n.e. – został odkryty w 2002 roku w trakcie badania wielokulturowej osady w Leśnie, pow. chojnicki, stan. 24. Resor znaleziono w obiekcie produkcyjnym o konstrukcji słupowej, w jamie w pobliżu paleniska, które prawdopodobnie było związane z obróbką żelaza.

 • Naczynia kultury pucharów lejkowatych

  Dwa naczynia gliniane powstały w okresie neolitu, a więc jeszcze w epoce kamienia i należą do najstarszych obiektów ceramicznych, liczących ok. 5 tys. lat, w zbiorach chojnickiego muzeum. Odkryto je przypadkowo wiosną 2000 roku w czasie wybierania piasku w lokalnej piaśnicy w Brukniewie, gm. Lubiewo.

 • Hełm żelazny typu kapalin

  XIV/XV w.,
  wymiary: wys.17,5cm, szer. dzwonu 17,8cm x 22,2cm, kreza: 34cm x 25cm;
  nr inw. MCh/A-9

 • Złoty pierścień z ametystem

  faza C1 okresu rzymskiego,
  wymiary: wys. 2,7 cm, Ø 2,4 cm;
  nr inw. 160

 • Naczynia terra sigillatta – misy typu 37 wg Dragendorff’a

  4. ćw. II w. n.e.,
  wymiary naczynia z Leśna: wys. 13,7cm Ø w. 23,5cm , Ø s. 9,5/4,5cm,
  nr inw. MCh/A-1;
  wymiary naczynia z Odrów: wys. 9 cm, Ø w. 17,6 cm, Ø s. 8 cm

 • Sztylet krzemienny typu I A i I B wg typologii E. Lomborga

  wczesna epoka brązu,
  wymiary: dł. 19,5 cm, szer. 4,7 cm, grub. 0,9 cm;
  nr inw. MCh/A-29

 • Topór bojowy kultury pucharów lejkowatych

  środkowy neolit,
  wymiary:  wys. 5,3 cm, dł. 13,1 cm, szer. ostrza 6,4 cm,
  nr inw. MCh/AM-975

Strony: