MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Konkurs plastyczny pt. ŚWIĘTA Z DZIADKIEM DO ORZECHÓW

Archiwum » Konkurs plastyczny pt. ŚWIĘTA Z DZIADKIEM DO ORZECHÓW

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach ogłasza powiatowy konkurs plastyczny pt. ŚWIĘTA Z DZIADKIEM DO ORZECHÓW

Konkurs towarzyszy wystawie muzealnej pod tym samym tytułem, czynnej w chojnickim muzeum od 12 grudnia 2013 r. do końca lutego 2014 r. Na wystawie można obejrzeć kolekcję blisko 400 eksponatów XIX-XX w., pochodzącą z gromadzonych przez wiele lat zbiorów dziadków do orzechów Witolda Tchórzewskiego i Jana Łomnickiego.  

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci tradycjami świąt Bożego Narodzenia, zachęcenie do poznania baśni Hoffmanna i odwiedzenia świątecznej wystawy w muzeum, co mogłoby stanowić inspirację oraz podstawę do wykonania pracy konkursowej. 

Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych w wieku od 5 do 12 lat. 

Akceptowane prace:
- prace na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym
niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych nie należy
oprawiać ani podklejać)
- technika dowolna

Prace muszą zawierać czytelne informacje:
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora pracy
- tytuł pracy
- nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej
prace na Konkurs
- imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2014. w Bramie Człuchowskiej (ul. Podmurna 13) we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków, lub przesyłać listownie na adres Muzeum w Chojnicach. Organizatorzy zastrzegają sobie, że prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. Muzeum w Chojnicach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, katalogach, wydawnictwach muzealnych oraz na stronie internetowej Muzeum w Chojnicach).

Muzeum przewiduje 4 nagrody: 1 nagroda ufundowana przez Dyrektora Muzeum Historyczno-Etno-graficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach Barbarę Zagórską, 3 nagrody ufundowane przez p. kustosz Janinę Mazurkiewicz, członka Zarządu Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum M. Kopernika w Toruniu oraz 15 muzealnych wyróżnień rzeczowych. 
Nagrodzone i wyróżnione prace dołączą do kolekcji dziecięcych prac plastycznych, które wędrują z wystawą dziadków do orzechów po muzeach całej Polski i są razem z nią eksponowane, promując region chojnicki.

 

Prace nagrodzone w konkursie „Święta z dziadkiem do orzechów”.

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach uprzejmie informuje, że dnia 25 lutego br. miało miejsce posiedzenie Jury Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Święta z dziadkiem do orzechów”, na którym dokonano oceny nadesłanych prac plastycznych.

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień rzeczowych autorom prac, nastąpi 28 lutego br. o godz. 13.30 w baszcie Kurza Stopa przy ul. Podmurnej 3 w Chojnicach. Podczas spotkania obecny będzie właściciel kolekcji Jan Łomnicki, który zaoferował, iż nagrodzone prace będą dalej podróżowały z wystawą dziadków do orzechów. Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich autorów nadesłanych prac wraz z opiekunami plastyki.

Nagrody główne otrzymują:
1. Aleksandra Brünn, lat 12, kl. V a, SP Nr 3, Chojnice, opiekun plastyczny – Krystyna Topolewska, „Stefan dziadek do orzechów”
2. Karol Parolski, lat 12, ZSS Czersk, opiekun plastyczny – Małgorzata Babińska
3. Julia Wysińska, lat 6, Niepubl. Przedszk. „Bajka” w Chojnicach, opiekun plastyczny – Marzena Czarnowska

Nagrodę Dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach otrzymuje
Matylda Hamerska, lat 6, Niepubl. Przedszk. „Bajka” w Chojnicach, opiekun plastyczny – Beata Reszka

Wyróżnienia rzeczowe:
1. Mikołaj Nica, lat 11, kl. V a, SP Nr 5, Chojnice, opiekun plastyczny – Justyna Barwina
2. Martyna Labenz, lat 12, SP Nr 5, Chojnice, opiekun plastyczny – Justyna Bawina
3. Maria Kubiś, lat 10, kl. IV f, SP Nr 5, Chojnice, opiekun plastyczny – Justyna Bawina
4. Małgorzata Ciurzyńska, lat 6, „Bajkowy czas”, Przedszkole Niepubliczne „Teddy”, opiekun plastyczny – Weronika Sporysz
5. Lena Płuciennik, lat 6, Katolicka Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, Chojnice, opiekun plastyczny – D. Głaz
6. Patryk Obodziński, lat 11, kl. V a, SP Nr 3, Chojnice, opiekun plastyczny – Krystyna Topolewska
7. Agata Warsińska, lat 11, kl. IV d, SP Nr 3, Chojnice, opiekun plastyczny – Krystyna Topolewska
8. Hanna Dullek, lat 6, „Cukrowa księżniczka”, Przedszkole Niepubliczne z Gr. Żłobkową „Misiowa Akademia”, opiekun plastyczny – Karolina Grzywacz
9. Nicola Frączek, lat 6, kl. I b, ZS w Charzykowach, opiekun plastyczny – Joanna Winkowska
10. Amelia Byszewska, kl. III, ZS w Charzykowach, opiekun plastyczny – Marzenna Niemczyk
11. Magdalena Aszyk, lat 10, kl. IV, ZS w Silnie, opiekun plastyczny – Justyna Barwina
12. Zuzanna Garwol, lat 12, kl. VI, ZS w Silnie, opiekun plastyczny – Justyna Barwina
13. Daria Jarosz, lat 12, ZS w Silnie, opiekun plastyczny – Justyna Barwina
14. Jagoda Matthes, lat 6, Chojnice, ul. Budowlanych 4/39, „Świąteczne zwyczaje”
15. Marcelina Moczadło, kl. III c, SP Nr 7, Chojnice
16. Matylda Rodziewicz, lat 6, Niepubl. Przedszk. „Bajka” w Chojnicach, opiekun plastyczny – Marzena Czarnowska
17. Marta Kowalska, lat 6, Niepubl. Przedszk. „Bajka” w Chojnicach, opiekun plastyczny – Beata Reszka
18. Jakub Błociński, lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”, Chojnice, opiekun plastyczny – Lidia Błocińska
19. Julka Czapiewska, lat 6, „Dziadek do orzechów - Wiewiórka”, Punkt Przedszkolny „Tęczowe Misie”, Chojnice, opiekun plastyczny – Monika Michałowska