MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Konserwacja kolekcji miniatur malarskich z lat 1917-1921

Strona główna » Konserwacja kolekcji miniatur malarskich z lat 1917-1921

Konserwacja kolekcji miniatur malarskich z lat 1917-1921 – współpraca Muzeum w Chojnicach z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wieloletnia współpraca, jaka łączy muzeum z Katedrą Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie konserwacji zabytków, zaowocowała w ostatnim czasie zakończeniem trzyletniego procesu konserwatorskiego kolekcji 14 miniatur malarskich autorstwa Michaela Wilanowskiego. W 2018 r. zespół prac autora poddano specjalistycznym pracom konserwatorskim wraz z badaniami historyczno-ikonograficznymi, służącymi poznaniu warsztatu artystycznego twórcy.
Kolekcja podarowana została do muzeum w Chojnicach w 1973 r., jeszcze za czasów Juliana Rydzkowskiego, przez siostrę autora – Helenę Wilanowską, przybyłą z Wilna do Chojnic w ramach repatriacji.
 Cały zespół darowizny liczy 66 obiektów, z tego 14 prac – wytypowanych ze względu na stan zachowania – muzeum przekazało w celach konserwatorskich w ramach czasowej umowy do Katedry Konserwacji Skóry i Papieru na UMK w Toruniu. Kolekcja stanowi wartościowy  zespół miniatur pejzażowych, głównie na papierze, w technice akwareli i oleju. Prace trafiły do muzeum w stanie zagrożonym nieodwracalnymi zmianami. Wykonane na nietrwałych, przede wszystkim tekturowych, podobraziach z licznymi uszkodzeniami, ulegały procesom destrukcyjnym i wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. Konserwację zespołu obrazów przeprowadziła dyplomantka - pani Agnieszka Cyrulik - w ramach realizacji dyplomu magisterskiego pt.: Konserwacja-restauracja zespołu obrazów w technice olejnej na podłożach papierowych i tekturowych autorstwa Michała Wilanowskiego ze zbiorów Muzeum – Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. Promotorem realizowanego projektu jest pani konserwator dr Jolanta Czuczko. Realizacja konserwatorska opracowana jest dodatkowo w formie obszernej dokumentacji naukowej z omówieniem procesu technologicznego wykonanych prac. Autorka zawarła w niej m.in. informacje, iż w zakresie projektu przeprowadzone zostały również badania pod kątem analizy technik sztuk plastycznych pod kierunkiem dr Doroty Jutrzenki-Supryn oraz z historii sztuki – pod kierunkiem dra hab. Piotra Bireckiego. Szczegółowy poziom niniejszego opracowania, które wraz z odrestaurowanymi pracami Katedra przekazała do chojnickiego muzeum, zwraca uwagę na ogromną różnicę pomiędzy stanem zachowania obrazów przed i po ich konserwacji. Zrealizowany projekt obrazuje skalę i wysoki poziom specjalistycznych umiejętności i doświadczeń pracowników i studentów Katedry Konserwacji Papieru i Skóry, by wydobyć i ocalić ze zniszczonych prac ich właściwe walory strukturalne, artystyczne i ekspozycyjne.

Zwieńczeniem umowy jest zwrot kolekcji prac do muzeum w bardzo dobrym stanie konserwatorskim, umożliwiającym ich ekspozycję na wystawie oraz włączenie zespołu do ogólnego zasobu wiedzy o losach polskiej kultury kresowej XX wieku. I za to właśnie wszystkim Konserwatorom i Realizatorom projektu muzealnicy wraz z całą społecznością w imieniu, której muzeum troszczy się o przechowywane zabytki, składają serdeczne podziękowanie.