MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Kultowe miejsce Gotów. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Odrach

Strona główna » Kultowe miejsce Gotów. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Odrach

Kultowe miejsce Gotów. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Odrach - trwają ostatnie prace nad nową wystawą archeologiczną w Odrach.


Ekspozycja wprowadzi zwiedzających w niezwykły świat Gotów, użytkujących od I do III w. n.e. cmentarzysko w Odrach, poprzez prezentację ich ciekawych dziejów oraz kultury materialnej, wyrażającej się w kunsztownie wykonanej biżuterii, elementach stroju, a także tajemniczej sfery wierzeń i zwyczajów powiązanych z wyjątkową architekturą grobową – kamiennymi kręgami i kurhanami. Na kamieniach i głazach wchodzących w skład kręgów i kurhanów odkryto bogactwo gatunków porostów – bytujących tam od setek i więcej lat, trudnych do uchwycenia gołym okiem. Na wystawie będzie można poznać ich strukturę, właściwości i znaczenie, a także otaczający cmentarzysko świat przyrody – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.


Jak wyraża to w swoim wierszu Kręgi Kamienne I lichenolog i poeta prof. Ludwik Lipnicki - świat porostów i świat Gotów współistnieją i nawzajem się przenikają.