MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim.

Wydawnictwa » Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim.

 

Dwa tomy opracowania poświęconego pradziejowej historii Leśna k. Chojnic, podsumowują wyniki badań archeologicznych prowadzonych na tym terenie w l. 1975-2005. Autor obydwu opracowań - dr hab. Krzysztof Walenta – kierował badaniami wykopaliskowymi w Leśnie z ramienia Instytutu Archeologii Uniwesytetu Łódzkiego. W obu tomach serii wnikliwie analizuje założenia, przebieg oraz wyniki badań, rekonstruując dzieje osadnictwa w Leśnie w dwóch przedziałach czasowych: w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza oraz w okresie rzymskim. Prezentuje także pozyskane w trakcie badań interesujące zabytki archeologiczne. Tekst autora wzbogacają opracowania specjalistyczne. Publikacje zaopatrzone są w streszczenia
w j. angielskim.


Leśno w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Chojnice 2008, stron 260, format 29,7 x 21,
cena 30 zł - NAKŁAD WYCZERPANY
Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Chojnice 2009, stron 250, format 29,7 x 21,
cena 30 zł