MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Malarskie pejzaże z Borów Tucholskich Kazimierza Jułgi

Strona główna » Malarskie pejzaże z Borów Tucholskich Kazimierza Jułgi

Malarskie pejzaże z kolekcji sztuki muzeum w Chojnicach można zobaczyć na wystawie poświęconej twórczości Kazimierza Jułgi w Galerii Wspólnej MCK w Bydgoszczy. Muzeum użyczyło na wystawę siedem obrazów na płótnie autorstwa Artysty, stanowiących zespół olejnych kompozycji pejzażowych z motywami Borów Tucholskich i Funki, namalowanych podczas plenerów malarskich środowiska artystów bydgoskich, organizowanych w latach 80/90-tych XX w. nad Jeziorem Charzykowskim.

Kazimierz Jułga (1935 – 2002) – wspaniały człowiek i przyjaciel artystów, niezmiennie skromny, długoletni dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, artysta malarz - pochodził z Wielkopolski. W 1955 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskał w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1960 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1960 r. podjął pracę w bydgoskim Biurze Wystaw Artystycznych, pełniąc funkcję dyrektora BWA w l. 1973 -2002.
Jego twórcza działalność była wielostronna i obejmowała malarstwo, fotografię artystyczną i dokumentalną, twórczość literacką oraz krytykę artystyczną. Od 1960 roku należał do Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, do jego rozwiązania w 1983 r. Był też członkiem Oddziału Bydgoskiego Związku Literatów Polskich, a od 1989 r. Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Głównym tematem Jego malarstwa był pejzaż, oparty o obserwację natury. Miał na swym koncie dwadzieścia indywidualnych wystaw swojej twórczości. Brał również udział w wielu wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Jego prace malarskie znajdują się, oprócz kolekcji muzeum w Chojnicach,  w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

O fenomenie twórczości malarskiej Kazimierza Jułgi bardzo ładnie napisała  Elżbieta Kantorek w katalogu bydgoskiej wystawy „… Nie malował rozległych pejzaży szeroko nałożoną plamą barwną. Malował wycinki natury, tkając drobnymi plamkami jej strukturę zmienną w każdej upływającej sekundzie. Las, a właściwie pnie drzew, sitowie, łan zboża to najczęstsze motywy, wielokrotnie powtarzane, bo wiedział, że każdy obraz będzie zawsze inny, musi być inny. Motywy te, przedstawione w dużym zbliżeniu, wypełniają całą przestrzeń obrazową. Rytm pionów stanowi swoiste uporządkowanie kompozycji, tworzy wrażenie spokoju podkreślone pastelowymi barwami. Ale kształty nie zastygły w bezruchu, drgają drobną plamą uformowaną działaniem światła. Rytm roślinnych pionów przesłania i jednocześnie ujawnia przestrzeń zawsze nieokreśloną, ale warunkującą byt skonstruowanych plamą form. Obrazy te są realistyczne w przekazie, a jednocześnie tworzą abstrakcyjne plansze obrazowe – to jakby suma obserwacji i przemyśleń ich autora, wynik kontemplacji natury.”
Wystawa w Galerii Wspólnej MCK w Bydgoszczy czynna będzie do 31 marca 2021 r.

(11kB)

https://www.facebook.com/galeria.wspolna.mck/videos/377507150191148