MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Moja przygoda w muzeum 2013

Moja przygoda w muzeum » Moja przygoda w muzeum 2013

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach uprzejmie informuje, że Jury XXXV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja Przygoda w Muzeum”, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, po obejrzeniu 2000 nadesłanych prac zadecydowało, że:

- wyróżnienie rzeczowe otrzymuje:

Tomasz Piechowski, Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach
Jagoda Peplińska, Gimnazjum w Lubni
Agata Naparty, Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach

- specjalną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu przyznano:

Oliwii Półczyńskiej, Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach

- do udziału w wystawie pokonkursowej nagradzanego dyplomem, zakwalifikowali się:

Wiktoria Lewandowska, ChDK
Natalia Kossak, ChDK
Amelia Gierszewska, ChDK
Anna Żuchowska, ChDK
Bartosz Tester, ChDK
Monika Parszewska, ChDK
Nina Bartl, ChDK
Roksana Maliszewska, ChDK
Alicja Wróblewska, ChDK
Adam Wróblewski, ChDK
Marianna Jarzyna, ChDK
Zofia Grabowska, ChDK
Anna Gregus, ChDK
Julia Lichoń, ChDK
Robert Synak, ChDK
Małgorzata Synak, ChDK
Julia Szlanga, ChDK
Katarzyna Sołtysiak, ChDK
Karolina Gatzke, ChDK
Dominika Czeszowska, SP Nr 1
Jędrzej Biesek, SP Nr 5
Oliwia Ziełkowska, Gim. Akademickie
Bernadetta Rolbiecka, Gim. w Lubni
Łukasz Pepliński, Gim. w Lubni
Paulina Depka Prądzyńska, WDK Swornegacie
Oliwia Półczyńska, WDK Swornegacie

Laureatów wraz z opiekunami plastyki zapraszamy do Bramy Człuchowskiej na spotkanie podsumowujące tegoroczny Konkurs, w czwartek 21 listopada br., o godz. 14.00.

W imieniu Organizatorów tegorocznego Konkursu serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.
 Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach uprzejmie informuje, że Jury XXXV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, po obejrzeniu 1900 nadesłanych prac zadecydowało m.in.:

Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymuje

Oliwia Półczyńska, lat 15, WDK w Swornegaciach, za pracę przestrzenną pt. Mamut
opiekun plastyczny – Roman Szyszka

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego – w  Muzeum Okręgowym w Toruniu dnia 13 września 2013 r. o godzinie 12.00. Po uroczystości nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej i udostępnienie jej zwiedzającym. Wystawa czynna będzie do 11 listopada 2013 r.

Jury przyznało również wyróżnienia rzeczowe, które otrzymali:

Agata Naparty, lat 14, WDK w Swornegaciach, praca Przyjaciele,
opiekun plastyczny – Roman Szyszka

Jagoda Peplińska, kl. II b, Gimnazjum w Lubni, praca Życie Chrytusa wg obrazu Emila Nolde, opiekun plastyczny – Marek Blech

Tomasz Piechowski, lat 14, Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach, praca Impresja na temat Cézanne’a i Picasso, opiekun plastyczny – Jacek Furmanek

Wyróżnienia rzeczowe zostaną przesłane pocztą do Muzeum w Chojnicach..
Spotkanie w Muzeum w Chojnicach podsumowujące tegoroczną edycję konkursu, podczas którego nastąpi wręczenie wyróżnień i dyplomów za udział w wystawie pokonkursowej w Toruniu, zostanie ogłoszone po uzyskaniu pełnej informacji o udziale dzieci i młodzieży z regionu Chojnic w toruńskiej wystawie.

W imieniu Organizatorów tegorocznego Konkursu serdecznie gratulujemy laureatom!

Wspólnie z Muzeum Okręgowym w Toruniu serdecznie zapraszamy do udziału w sesji i warsztatach plastycznych dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w ramach XXXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, pt: Multimedia – wyzwania i możliwości. Kreatywne wsparcie w edukacji muzealnej dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje na ten temat – na stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu www.muzeum.torun.pl‎, zakładka Moja Przygoda w Muzeum.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w muzeum 2013 - Jubileuszowa XXXV edycja

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Patronat nad nim objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum pałac w Wilanowie.
Muzeum w Chojnicach podjęło się współorganizacji tego cyklicznego Konkursu już w 1994 r. i uczestniczy w nim co roku jako koordynator regionalnego etapu południowej części obecnego województwa pomorskiego. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu, ich rodowodzie i charakterze, a także o wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, kształtowanie właściwych upodobań estetycznych, zwłaszcza czerpanie ze wzorów istniejącej sztuki poprzez instytucję muzeum (wyrabianie przyzwyczajenia bezpośredniego kontaktu z dziełami mistrzów), oraz wyrażanie fascynacji poprzez twórczość plastyczną i rozwijanie własnych umiejętności plastycznych.
Jak zwykle, warunkiem udziału w Konkursie jest zaznajomienie się ze zbiorami określonego muzeum oraz wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych w dowolnej technice, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film). Praca może prezentować wybrany eksponat lub ich zespół, zjawisko towarzyszące działalności danego muzeum, symbolizujące jego tematykę, atmosferę, nastrój, zwiedzanie ekspozycji lub tzw. zaplecza muzealnego. 
W Konkursie uczestniczą dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 19 lat, w 4 kategoriach wiekowych i różnych szczebli nauczania – w ramach zajęć szkolnych, artystycznych i indywidualnych.

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach podejmuje się
- jak co roku:

  • zebrania prac na poziomie regionu - do dnia 15 maja 2013. Brama Człuchowska,
    ul. Podmurna 13,
  • selekcji prac do etapu finałowego w Toruniu przez komisję muzealną,
  • zorganizowania wystawy i wernisażu prac zakwalifikowanych do międzynarodowego etapu w Toruniu i przesłania prac do Muzeum w Toruniu.

Muzeum w Chojnicach informuje, że nadesłane na konkurs prace nie będa zwracane oraz zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami w celach reklamowych, promujących konkurs i umieszczania ich na stronie internetowej chojnickiego muzeum.

 

Rozstrzygnięcie I etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” 2013

Na tegoroczny Konkurs wpłynęły 373 prace 365 autorów (ub.r. 329 prac 316 autorów).
Komisja zdecydowała zakwalifikować do II etapu Konkursu 116 prac 113 autorów.
W poszczególnych kategoriach wiekowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

Wiek

Liczba nadesłanych prac

Liczba osób

Liczba zakwalifikowanych prac

5-9

41

41

27

10-12

208

204

53

13-15

93

89

31

16-19

31

31

5

 

W poszczególnych szkołach i kołach plastycznych zakwalifikowano do II etapu Konkursu w Toruniu prace następujących uczniów:

 

Grupa I: 5-9 lat

1. Szymon Gierszewski, lat 9, SP Nr 5, kl. IV d, Józef Mehoffer „Anioły z gwiazdami”
2. Aleksandra Kuklewska, lat 7, SP Nr 5, kl. I c
3. Jakub Lepak, lat 7,SP Nr 5, kl. I c
4. Monika Perszewska, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
5. Wiktoria Lewandowska, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
6. Roksana Maliszewska, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
7. Julia Glamowska, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
8. Amelia Gierszewska, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
9. Filip Darwish, lat 5, ChDK, inspiracja dziełem „Stańczyk” Jana Matejki
10. Maria Kubiś, lat 9, ChDK, „Moja Przygoda w Muzeum”
11. Adam Wróblewski, lat 6, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
12. Julia Szlanga, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
13. Mateusz Byszewski, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
14. Nina Bartl, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
15. Julia Lichoń, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
16. Alicja Wróblewska, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
17. Marianna Jarzyna, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
18. Bartosz Tesner, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
19. Oskar Werski, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
20. Robert Synak, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
21. Małgorzata Synak, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
22. Anna Gregus, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
23. Zofia Grabowska, lat 8, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
24. Katarzyna Sołtysiak, lat 7, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
25. Igor Kruszyński, SP Nr 1, kl. II b, Donatello „Pomnik kondotiera Gattamelaty”
26. Hanna Nadolna, lat 8, WDK Swornegacie, „Królowa Jadwiga”
27. Jan Jażdżewski, lat 8, WDK Swornegacie, „Ludwik Andegaweński”


Grupa II: 10-12 lat

1. Alicja Rydygier, SP w Lubni, kl. V, Tadeusz Makowski „Dziewczyna w białym kapeluszu”
2. Ewa Warnke, SP w Lubni, kl. V, 1) Efraim i Menasze Seidenbeutel „Portret dziewczynki z kwiatami”, 2) Władysław Podkowiński „Dzieci w ogrodzie” 1892
3. Martyna Sieracka, SP w Lubni, kl. VI, Tadeusz Makowski „Teatr dziecięcy”
4. Bartosz Dolny, SP w Lubni, kl. IV, Leonardo da Vinci
5. Filip Sieracki, SP w Lubni, kl. IV
6. Oliwia Gorelikowa, SP Nr 5, kl. VI c, lat 12, Henry Raeburn „Wielebny Robert Walker na łyżwach”
7. Paweł Czapiewski, lat 12, SP Nr 5, Andrzej Niziourski „Malarstwo”
8. Jędrzej Biesek, lat 12, SP Nr 5, Józef Wilkoń „Jeż”
9. Aleksandra Roszyk, lat 10, SP Nr 5, Święta Anna
10. Nikola Galinska, SP Nr 5, kl. IV e, lat 10, Claude Monet „Pole maków”
11. Mateusz Flohr, SP Nr 5, kl. V e, lat 11, Vincent van Gogh „Pole z cyprysami”
12. Michał Orzołek, lat 10, SP Nr 5, Tadeusz Makowski „Szewc”
13. Radosław Kortas, lat 10, SP Nr 5, Józef Wilkoń „Paw”
14. Anna Chmara, lat 11, SP Nr 5, Paweł Sasko „Nocne motyle”
15. Zuzanna Szczepańska, lat 11, SP Nr 5, kl. V f, J. Chełmoński
16. Wiktoria Krauze, lat 10, SP Nr 5, kl. IV a, Józef Wilkoń „Paw”
17. Sandra Gągoł, lat 10, SP Nr 5, Jerzy Nowosielski „Brama w Ławrze Peczerskiej”
18. Marta Grabowska, SP Nr 5, kl. IV f, Witold Wojtkiewicz „Zjawisko”
19. Agnieszka Spitzka, SP Nr 5, kl. IV f, Witold Wojtkiewicz „Zjawisko”
20. Nina Konończuk, lat 11, ChDK, inspiracja dziełami Olgi Boznańskiej
21. Agnieszka Czapiewska, lat 10, ChDK, inspiracja dziełami Olgi Boznańskiej
22. Piotr Gierszewski, lat 10, ChDK, „Inspiracja twórczością Henri De Toulouse-Lautrec’a”
23. Julia Miszewska, lat 12, ChDK, „Inspiracja twórczością Celnika Rousseau”
24. Weronika Perszewska, lat 10, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
25. Zofia Malinowska, lat 10, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
26. Magdalena Pigońska, lat 11, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
27. Nina Mikołajewska, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
28. Milena Rudnik, lat 9, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
29. Małgorzata Miszewska, SP w Kosobudach, kl. IV, „Ja w ogrodzie Moneta”, Claude Monet „Nenufary”
30. Iga Cysewska, SP w Kosobudach, kl. IV, Tadeusz Makowski „Dwoje dzieci z psem”
31. Patrycja Jeżewska, lat 12, SP w Kosobudach, Marc Chagall „Skrzypek”
32. Oliwia Kin, SP w Kosobudach, kl. IV, Tadeusz Makowski „Jazz”
33. Jan Główczewski, SP Nr 7, kl. IV c, Édouard Manet “Monet working on his boat”, Argenteuil
34. Szymon Tarasewicz, SP Nr 7, kl. IV a, Claude Monet „Wenecja”
35. Dominika Czezowska, SP Nr 1, kl. IV a, „Widok na Muzeum w Chojnicach”
36. Martyna Lichoń, SP Nr 1, kl. IV b, Zamek w Malborku
37. Sandra Meller, SP Nr 1, kl. IV d, „Muzeum”
38. Wiktoria Belke, SP Nr 1, kl. V d, Jan Bruegel (Aksamitny) „Kleiner Blumenstrauß in einem Tongefäß“
39. Sara Kasperska, lat 12, SP Nr 1, kl. V d, Paul Cézanne „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami”
40. Maciej Sołtysiński, SP Nr 1, kl. IV b, „Widok z okna – Chojnice”
41. Adrianna Prusińska, SP Nr 1, kl. VI b, Georges Rouault „Matka z dziećmi”
42. Marzena Fesio, SP Nr 1, kl. VI c, lat 12, Vincent van Gogh „Noc z gwiazdami”
43. Marcin Czarnowski, SP Nr 1, kl. IV b, Józef Chełmoński „Po stepach”
44. Paweł Roszyk, SP Nr 1, kl. IV b, Tadeusz Makowski „Dzieci”
45. Monika Bruska, SP Nr 1, kl. V b, Sandro Botticelli „Narodziny Wenus”
46. Agata Rekowska, SP Nr 1, kl. IV b, Ewelina Pęksowa „Stare Kuźnice”
47. Natalia Radtke, SP Nr 1, kl. VI d, Leonardo da Vinci „Madonna w grocie”
48. Karolina Kosecka, SP Nr 3, lat 12, kl. V c
49. Zuzanna Jankowska, lat 11, WDK Swornegacie, „Bolesław Krzywousty”
50. Adrian Wojciechowski, lat 12, WDK Swornegacie, „Kazimierz Wielki”
51. Wiktoria Śramska, kl. VI c, SP Nr 1, Rafael Santi „Madonna z Jezusem i św. Janem”
52. Jagoda Kubiak, kl. VI c, SP Nr 1, Piero della Francesca „Portret Fedriga da Montefeltro”

Grupa III: 13-15 lat

1. Weronika Mientka, Gim. w Lubni, kl. III a
2. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska, Gim. w Lubni, kl. III b, „Słoneczniki” Vincent van Gogh
3. Łukasz Pepliński, Gim. w Lubni, kl. II b,  1) Stanisław Rodziński „Stabat Mater”, 2) Zygmunt Szpingier „Trzy kobiety w kawiarni”
4. Wojtek Urbański, Gim. w Lubni, kl. II b, Rafał Malczewski „Pogodne życie”
5. Bernadeta Rolbiecka, Gim. w Lubni, kl. II b, Stanisław Rodziński „Stabat Mater”
6. Aleksandra Sawicka, Gim. w Lubni, kl. II, Józef Chełmoński „Zima”
7. Faustyna Sieracka, Gim. w Lubni, kl. II b, Marc Chagall „Ja i wieś”
8. Ewelina Bronka, Gim. w Lubni, kl. II b, Jan Matejko „Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”
9. Daria Pastwa, Gim. w Lubni, kl. II b, Paul Klee „Villa R”
10. Jagoda Peplińska, Gim. w Lubni, kl. II a, Emil Nolde „Życie Chrystusa”
11. Izabela Warsińska, Gim. w Lubni, kl. II b, Eugeniusz Stanek „Morze, moje morze”
12. Robert Przewoski, Gim. w Lubni, Salvador Dali „Trwałość pamięci”
13. Ewa Trzebiatowska, Gim. w Lubni, kl. III a, J. N. Azarowa „Martwa natura w kielichu”
14. Honorata Ziemska, ZS  w Silnie, kl. II b, lat 15, André Derain „Kobieta w pończochach”
15. Oliwia Ziełkowska, Gim. Akademickie, lat 15, kl. III, Andy Warhol
16. Dorota Skórczewska, Gim. Akademickie, lat 15, kl. III, Nikifor „Biskup w kruchcie”
17. Natalia Kossak, lat 13, ChDK, „Opłakiwanie Chrystusa w Grobie”
18. Emilia Stopa, lat 15, ChDK, „Inspiracja twórczością Honoré Daumier’a”
19. Aleksandra Ringwelska, lat 15, ChDK, „Inspiracja zbiorami Muzeum Ikon w Supraślu”
20. Anna Krause, lat 14, Gim. Nr 3, Claude Monet „Garden path at Giverny”
21. Emilia Łuszczak, Gim. Nr 3, kl. III e, Monet
22. Paulina Kąkolewska, lat 14, Gim. Nr 2, Pablo Picasso „Kobieta w czerwonym berecie”
23. Róża Michalak, SP Nr 1, kl. VI e, lat 13, Guido da Siena „Madonna z dzieciątkiem”
24. Tomasz Piechowski, lat 14, Gim. Nr 1, kl. II b, „Impresja na temat Cézanne’a i Picasso”
25. Natalia Wincencjusz, lat 13, SP Nr 3, Dorota Łaz „Kapelusz”
26. Paulina Depka Prądzyńska, lat 14, WDK Swornegacie, „Degas”
27. Agata Naparty, lat 14, WDK Swornegacie , „Przyjaciele”
28. Oliwia Półczyńska, lat 15, WDK Swornegacie ,1) „Henryk Walezy”, 2) „Mamut”
29. Julia Janowska, lat 14, WDK Ogorzeliny, „Jadwiga”

 

Grupa IV: 16-19 lat

1. Martyna Stolc, lat 16, Gim. Akademickie, William Blake „Bóg stwarzający wszechświat”
2. Karolina Gatzke, lat 16, ChDK, „Portret Michała Anioła w turbanie”
3. Anna Żuchowska, lat 17, ChDK, „Skalna świątynia w Gyrsze”
4. Aneta Szulc, II LO, kl. I c, Salvador Dali „Miękkie zegary”
5. Paulina Tymaszkiewicz, II LO, kl. I c, Piero della Francesca „Portret Federiga da Montefeltro”

 

Wymienione wyżej prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu i zostaną wysłane do Torunia.