MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Muzealna baszta – tzw. Dom Szewski – po remoncie konserwatorskim.

Strona główna » Muzealna baszta – tzw. Dom Szewski – po remoncie konserwatorskim.

W drugiej połowie roku 2020 Muzeum oddało do użytku po gruntownym remoncie budowlano – konserwatorskim jeden z sześciu obiektów basztowych na średniowiecznych murach miejskich przy ul. Podmurnej 9 zwany Domem Szewskim. Program prac modernizacji zabytkowego obiektu obejmował przede wszystkim poprawę izolacji termicznej z remontem dachu, a także: naprawę zdegradowanej substancji ścian, modernizację wnętrza baszty i konserwację elewacji zewnętrznych, polegającą na ich oczyszczeniu z późniejszych przemurowań i renowacji. W trakcie prac wewnątrz obiektu odkryto oryginalną gotycką strukturę  ceglano – glinianą ściany zachodniej baszty od strony dawnej fosy, rząd trzech nisz arkadowych z małymi oknami strzelniczymi, pochodzące z czasów krzyżackich, a także z tego samego czasu kamienne fundamenty w piwnicznej kondygnacji baszty. Zabytkowe fragmenty poddano specjalistycznej renowacji konserwatorskiej, z racji faktu, iż zespół baszt wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w Gdańsku. Inwestorem remontu był Powiat Chojnicki – Organizator muzeum w Chojnicach. Obecnie z racji basztowego charakteru obiektu, zachowującego architektoniczne cechy dawnej funkcji militarnej oraz ze względu na bogate tradycje militarne zapisane w historii miasta, muzeum zdecydowało urządzić w przestrzeni Domu Szewskiego zbrojownię z ekspozycją i magazynem kolekcji militariów ze zbioru działu historycznego. Znajdą tu swoje miejsce także zabytkowe pamiątki po funkcjonującym w Chojnicach Kurkowym Bractwie Strzeleckim czy sformowanym w okresie międzywojennym I Batalionie Strzelców.