MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
grudzień


 

Henryk Czaman - Madonna


Grafika należy do najdawniejszej części zbioru sztuki Muzeum w Chojnicach. Ofiarowana została przez autora Julianowi Rydzkowskiemu w dniu 18 czerwca 1965 r, co zapisał autor w formie imiennej dedykacji na oprawie grafiki. Przedstawia wizerunek Madonny delikatnie przytulającej i podtrzymującej obiema dłońmi Dzieciątko Jezus. Obie postaci otoczone jasnymi promieniami światła.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)

Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Strona główna » Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum w Chojnicach zostało nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną. Nagroda stanowi wyróżnienie najważniejszych i najlepszych przedsięwzięć i projektów muzealnych – wystaw, projektów badawczych, publikacji muzealnych programów edukacyjnych – realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Jest coroczną nagrodą przyznawaną od 2015 r. z inicjatywy Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.


Muzeum w Chojnicach otrzymało nagrodę za zrealizowany w 2020 r. muzealny projekt pt.: Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1918 – 1939, którego celem było zbadanie rozwoju regionalizmu pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym pod kątem odkrycia i szerszego poznania  ikonografii Kaszubów i Kaszub w profesjonalnej sztuce polskiej tego okresu. Projekt współtworzyła ekspozycja czasowa poprzedzona ogólnopolską kwerendą badawczą w kolekcjach muzealnych i prywatnych oraz albumowy katalog wystawy. Przewodnią ideą projektu było szersze spojrzenie w jakiej mierze regionalizm obecny w kulturze polskiej u początków XX w. „dotknął” kultury regionu Kaszub, jakimi drogami rozwijało się  zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Kaszubów różnych środowisk jednoczącego się państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości. Ekspozycja stanowiła zaproszenie do odkrywczej wędrówki po Kaszubach śladami cenionych polskich artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym, wydobywając z niepamięci autentyczny wizerunek Kaszub i etos Kaszubów w ich odrębności kulturowej, tworząc swego rodzaju zbiorowy portret artystyczny, w oparciu o liczne, choć bardzo rozproszone, przykłady malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii tego czasu.