MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
październik


 

Pucharek glazurowany na nóżce typu skyfos


Naczynia glazurowane, otrzymywane dzięki pokrywaniu ścianek glinianych polewą ołowiową lub alkaiczną, były produkowane w pierwszych wiekach n.e. - w środkowej Italii, gdzie uważano je za najbardziej luksusową ceramikę stołową. Produkcja naczyń nie odbywała się w sposób masowy ze względu na pracochłonny proces technologiczny. Dlatego znaleziska tego typu zabytków na terenie Italii i dawnych prowincji rzymskich należą do rzadkości. Na terenie Polski do tej pory odkryto sześć naczyń glazurowanych, a wśród nich pucharek typu skyfos ze zbiorów chojnickiego Muzeum, wyjątkowy również ze względu na stopień zachowania, ponieważ przetrwał do naszych czasów prawie w całości.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)

Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Strona główna » Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum w Chojnicach zostało nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną. Nagroda stanowi wyróżnienie najważniejszych i najlepszych przedsięwzięć i projektów muzealnych – wystaw, projektów badawczych, publikacji muzealnych programów edukacyjnych – realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Jest coroczną nagrodą przyznawaną od 2015 r. z inicjatywy Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.


Muzeum w Chojnicach otrzymało nagrodę za zrealizowany w 2020 r. muzealny projekt pt.: Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1918 – 1939, którego celem było zbadanie rozwoju regionalizmu pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym pod kątem odkrycia i szerszego poznania  ikonografii Kaszubów i Kaszub w profesjonalnej sztuce polskiej tego okresu. Projekt współtworzyła ekspozycja czasowa poprzedzona ogólnopolską kwerendą badawczą w kolekcjach muzealnych i prywatnych oraz albumowy katalog wystawy. Przewodnią ideą projektu było szersze spojrzenie w jakiej mierze regionalizm obecny w kulturze polskiej u początków XX w. „dotknął” kultury regionu Kaszub, jakimi drogami rozwijało się  zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Kaszubów różnych środowisk jednoczącego się państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości. Ekspozycja stanowiła zaproszenie do odkrywczej wędrówki po Kaszubach śladami cenionych polskich artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym, wydobywając z niepamięci autentyczny wizerunek Kaszub i etos Kaszubów w ich odrębności kulturowej, tworząc swego rodzaju zbiorowy portret artystyczny, w oparciu o liczne, choć bardzo rozproszone, przykłady malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii tego czasu.