MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Noc w Muzeum 2013

Archiwum » Noc w Muzeum 2013

  

 

Muzeum Historyczno-Etnograficzne
im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

18 maja – Europejska Noc Muzeów
18.00 – 23.00

 

 

Brama Człuchowska
ul. Podmurna 13 

 

1.      Charzykowy – kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego. 90 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Wystawa prezentuje bogate tradycje pierwszego w Polsce klubu żeglarstwa śródlądowego, ludzi uprawiających z pasją żeglarstwo tradycyjne i lodowe oraz ich osiągnięcia. Ukazuje jak z małej wioski rybackiej, poprzez niewielkie letnisko, Charzykowy stały się ważnym centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych z nowoczesnym, śródlądowym portem jachtowym.

 

2.      Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej. Wystawa kolekcji historycznej z okresu od XIV w., w tym m.in. skarb monet krzyżackich, zabytki związane z konkretnymi osobami, które mieszkały w Chojnicach na przestrzeni wieków, militaria, przedmioty obrazujące dzieje samorządu, rzemiosła, organizacji społecznych.

 

3.      Non multa sed multum. Nabytki i konserwacja zbiorów muzeum w Chojnicach 2002 – 2012. Ideą wystawy jest zaakcentowanie podstawowej misji muzeum, tj. gromadzenia i ochrony zabytków poprzez pokaz wybranych, nabytych w ostatnim czasie, muzealiów, otrzymanych w darze, zakupionych bądź pozyskanych w depozyt, oraz obiektów zakonserwowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Wystawa dedykowana jest wszystkim Darczyńcom, dzięki którym wzbogaciła się muzealna kolekcja oraz Konserwatorom, którzy przywrócili pierwotny blask wielu zabytkom.

 

 

Baszta Kurza Stopa
ul. Podmurna 3

 

4.      Baszta Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej. Ekspozycja muzealnej kolekcji polskiej sztuki nowoczesnej, reprezentującej czołowe nurty i tendencje, występujące w sztuce polskiej w zakresie tzw. klasyki nowoczesności.  

 

Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego
ul. Drzymały 5

 

5.       Ekspozycja rodzinnej kolekcji o charakterze regionalnym urządzona w stylowym wnętrzu mieszkania Kolekcjonera z pocz. XX w.

 

 

Przy muzealnych basztach wzdłuż ulicy Podmurnej

 – pokaz rzemiosł i starodawnych gier planszowych, obrazy dawnej kultury życia codziennego z warsztatami i wspólną zabawą  - z Grupą Młodych Archeologów z pobliskich Brus.