MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych

Archiwum » Otton Weiland (1887-1966). Jeden z pięciu żeglarzy wspaniałych

Ekspozycja prezentuje postać człowieka z pasją – Ottona Weilanda, zapalonego żeglarza, szkutnika, działacza żeglarskiego, współtwórcę i długoletniego prezesa Klubu Żeglarskiego Chojnice oraz współtwórcę Polskiego Związku Żeglarskiego – na tle klubu i całego środowiska żeglarskiego Chojnic. Historia jego życia, którą znamy głównie ze wspomnień żeglarzy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i krótkich wzmianek biograficznych, zasługuje na szersze opracowanie. W dziejach polskiego żeglarstwa zapisał się przede wszystkim jako „działacz klubowy najwyższej rangi i ogromnych zasług nie tylko lokalnych. Zainteresowany głównie żeglarstwem jeziorowym, regatowym i turystycznym, był także konstruktorem bojerowym, wielkim propagatorem żeglarstwa lodowego i znakomitym żaglomistrzem.” Wystawa ma na celu pokazanie osoby, która była „duszą wszystkich poczynań żeglarzy chojnickich”; prezentuje jak budował łodzie, opracowywał konstrukcje coraz sprawniejszych w regatach jachtów, jak szył żagle i patronował zawodom nie tylko na Jeziorze Charzykowskim. Zgromadzony na wystawie materiał archiwalny, w szczególności  obszerny  zbiór ikonograficzny dawnych fotografii pokazuje, jak z małej wioski rybackiej Charzykowy stały się ośrodkiem sportów wodnych, znanym w całym kraju. Inauguracja wystawy towarzyszyła XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Charzykowach – Chojnicach, odbywającej się w siedzibie CHKŻ w dniach 12-13 maja 2016 r.