MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Przekazanie starodruku do depozytu biblioteki muzealnej

Archiwum » Przekazanie starodruku do depozytu biblioteki muzealnej

Dnia 24 maja 2016 r. podczas spotkania w Bramie Człuchowskiej miało miejsce przekazanie przez panią dyrektor Zespołu Szkół w Chojnicach - Małgorzatę Gierszewską i opiekuna biblioteki szkoły  - panią Alicję Miliwek,  w formie  depozytu do chojnickiego muzeum, cennego starodruku w skórzanej  oprawie ze szkolnego  księgozbioru pt. Historia Veneta ab Anno MDXXI usque ad Annum MDCXXIII, autorstwa Andrea Mauroceniego z 1623 r. Ten bardzo dobrze zachowany starodruk pochodzi z pierwotnej biblioteki Kolegium Jezuickiego w Chojnicach, założonego przez rzymski zakon Towarzystwa Jezusowego. Zakonnicy przybyli do Chojnic w 1620 r. z misją nauczania wiary katolickiej na terenach, które uległy prądom reformatorskim na przełomie XVI/XVII w. i  utworzenia tu jednego z czterech na Pomorzu, obok Chełmna, Starych Szkotów i Braniewa, ośrodka edukacji katolickiej. W krótkim czasie chojnicka szkoła jezuicka stała się ważnym ośrodkiem, promieniującym swym  poziomem nauczania i wychowania na całe Pomorze. Na odwrociu okładki książki zachowały się jeszcze stare, odręcznie pisane atramentem, sygnatury  księgozbioru gimnazjalnego, które wskazują na miejsce przechowywania starodruku po kasacie zakonu, w czasach zaboru pruskiego.  Przekazanie unikalnego depozytu do muzeum podyktowane było zapewnieniem mu właściwej opieki konserwatorskiej i przechowywania w stabilnych warunkach klimatycznych. Starodruk  poddany zostanie z pewnością  ekspertyzie konserwatorskiej w Zakładzie Konserwacji Skóry i Papieru Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, z którym chojnickie muzeum współpracuje od wielu lat.