MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Puchar z motywem myśliwskim, sygn. MCh/H- 823, srebro

Kolekcje » Kolekcja historyczna » Puchar z motywem myśliwskim, sygn. MCh/H- 823, srebro

Puchar wchodził w skład kolekcji przyrodniczo-łowieckiej dr. Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) z Chojnic, choć nie można wykluczyć, iż do zbiorów rodziny trafił jeszcze za życia jego ojca Jana Karola (1854-1918).


Na płaszczu naczynia znajdują się wytłuczone przedstawienia torby myśliwskiej  z trokami do przenoszenia upolowanego ptactwa oraz charakterystycznej siatki do transportowania mniejszych ptaków. Po bokach torby dwie, ustawione pionowo, dubeltówki kurkowe. W przestrzeni pomiędzy lufami strzelb pełnoplastyczne przedstawienie głowy wyżła trzymającego w pysku słonkę. Całość kompozycji ujęta w wić z dębowych gałązek, przechodzącą  na boczne części płaszcza naczynia. Na tylnej części pucharu, w układzie pionowym, dwukrotnie wygrawerowane inicjały J. P. pod otwartą koroną, pomiędzy nimi data: d. 17. 2. 06.