MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Regina Synak (1924-2020)

Dnia 18 sierpnia 2020 r. na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni pożegnaliśmy śp. Reginę Synak. Urodziła się 22 września 1924 r. w Chojnicach, Jej rodzicami byli dr Jan Paweł i Gustawa z Moszczeńskich Łukowiczowie. Mimo, iż prawie sześćdziesiąt lat mieszkała w Gdyni nigdy nie zapomniała o swoim rodzinnym mieście. Chętnie wracała wspomnieniami do czasów swego dzieciństwa i młodości, spędzonych w domu przy ul. Dworcowej w Chojnicach. Z wdzięcznością odbierała wszelkie inicjatywy upamiętniające dokonania przedstawicieli rodziny Łukowiczów, a w szczególności „Tatusia”, który w Jej życiu i wspomnieniach zajmował miejsce szczególne. Mimo problemów zdrowotnych, zawsze z radością przyjmowała zaproszenia muzealników z Chojnic. Okazją do spotkań były m.in. fundacja kamienia nagrobnego na wspólnej mogile Jana Karola i Bogumiły z Sikorskich Łukowiczów na cmentarzu parafialnym w Chojnicach, uroczysta dekoracja nagrobka doktora Jana Pawła Łukowicza plakietą Honorowego Członka PZŁ, promocja książki  poświęconej pasji łowieckiej doktora, która opracowana została w muzeum czy wernisaż poświęconej Łukowiczom wystawy pt. Ze strzałą w herbie. Łukowiczowie - lekarze, myśliwi, kolekcjonerzy, urządzonej w muzeum w 2015 roku. Spotkania odbywające się w otoczeniu przedmiotów, które znała z rodzinnego domu i fotografii, na których odnajdywała bliskie osoby były dla Pani Reginy powodem wzruszeń, ale również wyzwalały wspomnienia, których z ogromną przyjemnością słuchaliśmy. O tym, że doceniała nasze starania upamiętnienia działalności Łukowiczów dla miasta i regionu świadczyły częste telefony. Ich treścią były zarówno opowieści o przeszłości, pytania o nowe ustalenia, jak i rozmowy dotyczące codzienności, wyrazy życzliwej pamięci i życzenia. Smutną wiadomość o śmierci Pani Reginy, którą otrzymaliśmy 13 sierpnia, kończyło niezwykle wymowne zdanie, uzmysłowiające nam, iż z Jej odejściem skończyła się pewna epoka.