MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

Archiwum » Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można sprawdzić swoją wiedzę na temat historii naszego regionu i miasta. Zachęcamy do spacerów po Chojnicach i lepszego poznania ich zabytków.

 

Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

 

1. Organizator konkursu: Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

 

2. Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli.  

 

3. Cel: zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zagłębienia się w historię miasta Chojnice i jego okolic oraz regionu Kaszub południowych.

 

4. Nagrodzone zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

 

5. Przewidywane są dwa rodzaje nagród:

 

            - poznanie muzeum od zaplecza pod opieką przewodnika;

 

            - nagrody rzeczowe.

 

5. Zasady uczestnictwa:

 

- Pytania będą ukazywały się na profilu Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach na Facebooku przez cztery kolejne wtorki, począwszy od 12 stycznia 2021 r., - odpowiedzi na pytania należy dostarczyć osobiście, mailowo, wiadomością prywatną na portalu społecznościowym Facebook, bądź w formie listu - w ciągu tygodnia od  opublikowania zestawu pytań na które udziela się odpowiedzi. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu konkursu.

 

 

 

Adres Muzeum:

 

Muzeum Historyczne - Etnograficzne

 

im. J. Rydzkowskiego  w Chojnicach
ul. Podmurna 15

 

89 - 600 Chojnice

 

www.chojnicemuzeum.pl

 

e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl