Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
styczeń


(11kB)

 

Morze Białe


Obraz z kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej muzeum w Chojnicach autorstwa wybitnego polskiego malarza i grafika - Tadeusza Dominika.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

Strona główna » Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

 

Regulamin konkursu z nagrodami "Historia w zabytkach ukryta"

 

 

 

1. Organizator konkursu: Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

 

2. Uczestnicy: dzieci i młodzież.  

 

3. Cel: zachęcenie dzieci i młodzieży do zagłębienia się w historię miasta Chojnice i jego okolic oraz regionu Kaszub południowych.

 

4. Nagrodzone zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

 

5. Przewidywane są dwa rodzaje nagród:

 

            - poznanie muzeum od zaplecza pod opieką przewodnika;

 

            - nagrody rzeczowe.

 

5. Zasady uczestnictwa:

 

- Pytania będą ukazywały się na profilu Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach na Facebooku przez cztery kolejne wtorki, począwszy od 12 stycznia 2021 r., - odpowiedzi na pytania należy dostarczyć osobiście, mailowo, wiadomością prywatną na portalu społecznościowym Facebook, bądź w formie listu - w ciągu tygodnia od  opublikowania zestawu pytań na które udziela się odpowiedzi. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu konkursu.

 

 

 

Adres Muzeum:

 

Muzeum Historyczne - Etnograficzne

 

im. J. Rydzkowskiego  w Chojnicach
ul. Podmurna 15

 

89 - 600 Chojnice

 

www.chojnicemuzeum.pl

 

e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl