MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Skarb z Charzyków - podsumowanie projektu

Strona główna » Skarb z Charzyków - podsumowanie projektu

We wtorek 22.05.br miało miejsce spotkanie w muzealnej Baszcie Wroniej z udziałem wicestarosty Marka Szczepańskiego, dyrektor muzeum, kustosza Działu Archeologicznego muzeum Hanny Rząski i znalazcy oraz ofiarodawcy do muzeum skarbu archeologicznego Michała Marciniaka. Na spotkaniu pan starosta spełnił obietnicę przyrzeczoną znalazcy skarbu podczas wernisażu wystawy w listopadzie 2016 r. w muzeum w Chojnicach i wręczył panu Michałowi nagrodę pieniężną w podziękowaniu za ofiarowanie zespołu zabytków archeologicznych, określanych przez specjalistów mianem skarbu, do zbiorów muzeum w Chojnicach. Spotkanie stało się okazją do podziękowania ze strony muzealników za uczciwość i zrozumienie znalazcy dla potrzeby ochrony dziedzictwa archeologicznego, zapisanej w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.  Pozwoliło także na  podsumowanie przebiegu muzealnego projektu konserwatorsko - badawczego pn. Brązy ukryte w ziemi. Łużycki skarb z Charzyków, zakończonego wydaniem przez muzeum albumowej publikacji archeologicznej pod red. H. Rząski i dra hab. K. Walenty, z pięknymi fotografiami obiektów D. Frymarka, redakcją graficzną M. Wolińskiego, pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Dla przypomnienia - zespół zabytków odkryty w listopadzie 2014 roku, na polu ornym w Charzykowach, liczy 32 obiekty i łączony jest z kulturą łużycką V okresu epoki brązu. Posiada unikatowy charakter ze względu na rodzaj występujących w nim obiektów, zwłaszcza na niespotykane do tej pory na terenie ziemi chojnickiej elementy rzędu końskiego i zaprzęgu (guzy, ogniwka, ażurowe okucia i ozdoby naczółka lub nachrapnika, brzękadła, będące częścią wędzidła) oraz ich kunsztowne wykonanie. W maju 2015 roku, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, skarb został włączony do kolekcji archeologicznej muzeum w Chojnicach. Poddano go starannej konserwacji w Instytucie Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. 

 

Zespół charzykowskiego skarbu można oglądać w Bramie Człuchowskiej na ekspozycji poświęconej sztuce konserwacji pt. Non multa sed multum. Nabytki i konserwacja zbiorów w Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach 2002 – 2017.