MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Szopka Bożonarodzeniowa na kartce świątecznej

Archiwum » Szopka Bożonarodzeniowa na kartce świątecznej

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
na projekt kartki pocztowej pt.
„Szopka Bożonarodzeniowa na kartce świątecznej” 

 

REGULAMIN

 

1). Organizator: Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach. 

2). Uczestnicy: w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w III kategoriach wiekowych:

I grupa - przedszkola

II grupa - klasy I-III szkoły podstawowej

III grupa - klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

3). Warunki wzięcia udziału w konkursie:

- uczestnik może zgłosić indywidualnie jedną pracę plastyczną. 

- pracę należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków, itp.) w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka, itp.). 

- kartka bożonarodzeniowa może być w formie składanej lub pojedynczej w formacie A5 (przed złożeniem 210x296 mm, po złożeniu 210 x 148 mm).

- należy dostarczyć pracę do Bramy Człuchowskiej w godzinach otwarcia muzeum (a w poniedziałki do Baszty Wroniej od 7.30 - 15.30). 

- każda praca, bez względu na sposób dostarczenia powinna zostać opisana wg wzoru:

a) imię i nazwisko

b) wiek

c) szkołą lub placówka wychowawcza

d) tytuł pracy

e) e-mail i telefon kontaktowy

4). Terminy:

- składanie prac od 2 do 20 listopada 2016 r.

- o wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

- planowany termin wręczenia nagród - 29 listopada 2016 r.

5). Tematyka: samodzielne opracowanie kartki świątecznej z szopką bożonarodzeniową, nawiązującą do chrześcijańskiej tradycji biblijnej betlejemskiego żłóbka, regionalnych zwyczajów budowania szopki, lub także ludowego zwyczaju kolędowania z szopką i gwiazdą betlejemską. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi w projektowanej kartce świątecznej na istotną treść  i znaczenie świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej, kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie oraz prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

6). Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem 

- pomysł

- oryginalność

 - wkład pracy

- estetykę wykonania i ogólny wyraz artystyczny

- samodzielność

7) Informacje organizacyjne:

- Ocena jury konkursu jest ostateczna.

- Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.

8) Prawa organizatorów:

- Powoływanie składu jury konkursu.

- Bezpłatne eksponowanie i wykorzystanie prac oraz podanie podstawowych danych osobowych autora w materiałach informujących o konkursie.

- Nieodsyłanie prac autorom po zakończeniu konkursu (chyba że uczestnik zgłosi się po odbiór osobiście do siedziby muzeum w terminie do 28 grudnia 2016 r.).