MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Archiwum » Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

Muzeum zaprasza na promocję okolicznościowego wydawnictwa edukacyjnego, poświęconego wydarzeniom i twórcom niepodległości ziemi chojnickiej. Projekt uzyskał patronat ogólnopolskiego Wieloletniego Programu „Niepodległa”, realizowanego w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Partnerami finansowymi projektu są: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach, Powiat Chojnicki i Urząd Miejski w Chojnicach. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2019 w Bramie Człuchowskiej na wystawie historycznej o godz. 15.00. Publikacja wydana została pod redakcją Anny Czapczyk i Kazimierza Lemańczyka. Ze względu na przyjęty walor edukacyjny, publikacja adresowana jest do wszystkich mieszkańców regionu, głównie do dzieci, młodzieży oraz rodzin. Ma bowiem przede wszystkim posłużyć jako materiał dydaktyczny na zajęciach i spotkaniach muzealnych, na których będziemy wspólnie rozmawiać o Niepodległości, o wydarzeniach prowadzących do odbudowy państwowości i roli pamięci regionalnej dla wzmacniania poczucia wspólnoty oraz poszanowania wolności i solidarności.