MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich

Archiwum » Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich

Wczesnośredniowieczne wzmianki o rzekach pomorskich – prelekcja Piotra Piętkowskiego – doktoranta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – w czwartek 31 sierpnia o godz.16.00 w Bramie Człuchowskiej. Wykład poświęcony jest tematyce zawartej w najnowszej książce Autora pt. Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do XII w. i wpisuje się w tegoroczne obchody Roku Rzeki Wisły.

 

Najstarsze wzmianki źródłowe o rzekach pomorskich są zarazem pierwszymi informacjami historycznymi o ciekach wodnych z terenów dzisiejszej Polski. W znacznej mierze dotyczą one oczywiście Wisły, a swoją metryką sięgają czasów antycznych. W IX w. rejon jej ujścia spenetrował podróżnik Wulfstan działający na zlecenie króla Anglów Alfreda Wielkiego. Również najstarszy Żywot św. Wojciecha przypisywany niegdyś autorstwu Jana Kanapariusza wskazuje na istotną rolę komunikacyjną Wisły. Dopiero jednak w XII w. pojawiają się pierwsze informacja o jej znaczniejszych dopływach jak np. Wda czy Wierzyca. Z innych rzek Pobrzeża Bałtyku nadmieniona jest Łeba, a także przepływająca przez Wrzeszcz - niewielka Strzyża. Porównując ten stan z wiadomościami o rzekach z terenów Pomorza Zachodniego widać znaczącą różnicę na niekorzyść Pomorza Wschodniego. Proponowany referat wyjaśni ten stan rzeczy oraz przedstawi perspektywę badań mediewistycznych dla pomorskich cieków wodnych.

 

Piotr Piętkowski swoje zainteresowania badawcze koncentruje zwłaszcza na historii Pomorza Zachodniego i Śląska we wczesnym średniowieczu, historiografii średniowiecznej, regionalistyce oraz nowych formach upowszechniania wiedzy. Jest autorem kilku artykułów oraz recenzji naukowych, a także monografii Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego.