MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie

Archiwum » Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie

Wystawa unikalnych dawnych pocztówek i fotografii z regionu Chojnic jest próbą spojrzenia i rozpoznania potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Ukazuje wciąż mało znane zabytki lokalnej architektury i budownictwa, założenia krajobrazowe, do których wpisują się parki, kompleksy leśne, stanowiska archeologiczne, zabytkowe układy przestrzennej zabudowy. Wśród nich wyróżniają się przykłady sakralnej architektury drewnianej południowego krańca Kaszub, bogate tradycje związane z dziedzictwem jezior i rzek oraz historycznym układem przestrzennym miejscowości i ich zabudową, początki i rozwój polskich sportów żeglarskich, a także wartości niematerialne wpisane w tradycje lokalnej społeczności. Szeroka perspektywa czasowa ukazana za pomocą fotograficznego obiektywu pozwala na porównania czy zawsze potrafimy chronić  to dziedzictwo, w jaki sposób je szanujemy i rozwijamy, starając się kontynuować tę ciągłość i przekazując wiedzę o nim następnym pokoleniom. Wszystkie pocztówki i fotografie pochodzą ze zbiorów specjalnych Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach.