MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939.
Katalog wystawy styczeń – wrzesień 2020

Wydawnictwa » Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939.
Katalog wystawy styczeń – wrzesień 2020

Książka stanowi katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem i ukazuje zbiorowy wizerunek Kaszubów oraz Kaszub w polskim malarstwie, grafice, rysunku i fotografii okresu dwudziestolecia międzywojennego. Omawia istotę przemian społeczno – kulturowych na Pomorzu u progu XX w., które zaowocowały odrodzeniem regionalizmu kaszubskiego i przyczyniły się do zainteresowania kulturą Kaszub i Kaszubów w wymiarze ogólnopolskim. Katalog zawiera zespół wciąż mało znanych dzieł sztuki autorstwa artystów polskich, ukazujących inspiracje artystyczne pejzażem pomorskiego regionu, codziennymi zajęciami Kaszubów, skupionymi w głównej mierze na trudzie pracy rybaków nadmorskich i jeziornych. Porusza też temat kultury duchowej Kaszubów – ukazując ciekawe przykłady ikonografii obrzędowości i zwyczajów ludowych, a także obiekty sztuki ludowej i stosowanej.

 

Autorzy: Barbara Zagórska, Anna Czapczyk
Miejsce i rok wydania: Chojnice 2020
ISBN: 978-83-60947-34-0

 

Format 21 x 27,5 cm
Ilość stron 247
Ilość fotografii 190
Oprawa twarda
Cena: 50,00 zł