MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939

Strona główna » Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939

Wystawa w muzeum w Chojnicach – Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939 – to pierwszy w tak szerokim wyborze artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego artystyczny wizerunek Kaszubów i Kaszub od Wdy po Bałtyk. Do końca sierpnia najwyższych piętrach Bramy Człuchowskiej można zobaczyć połączone tematycznym kluczem mało znane przykłady malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii z 24 kolekcji muzealnych i prywatnych w Polsce. Prace Leona Wyczółkowskiego, Mariana Mokwy, Władysława Jarockiego, Zofii Stryjeńskiej, Michaliny Krzyżanowskiej, Sotera Jaxy Małachowskiego, grafiki Stanisława Brzęczkowskiego, Zofii Stankiewiczówny, Wiktora Gosienieckiego – to tylko niektóre przykłady artystycznego zauroczenia życiem codziennym Kaszubów i urodą pomorskiego pejzażu z elementami tradycyjnej architektury Kaszub i śladami dawnej kultury rybackiej u wybrzeży Bałtyku. Na wystawie można zobaczyć także charakterystyczne, różnorodne hafty kaszubskie, przykłady mebli zdobionych motywami inspirowanymi wzornictwem zaczerpniętym z dawnych haftów, ceramikę, pocztówki i fotografie dokumentujące nieistniejący już dziś obraz codziennej rzeczywistości Kaszub.

Celem wystawy jest prezentacja zbiorowego, jak najbardziej autentycznego wizerunku Kaszubów w ich odrębności kulturowej. To obraz życia Kaszubów, który odszedł już do przeszłości – przywołujący ich w codzienności okresu międzywojennego, pośród charakterystycznych zajęć, scen rodzajowych, czy interesujących „typów kaszubskich”. Jest próbą spojrzenia w jakiej mierze idee regionalizmu obecne w kulturze polskiej na przełomie XIX i XX w. znalazły odniesienie do kultury regionu Kaszub. Wystawa stara się odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zainteresowanie kulturą Kaszubów przez artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym przełożyło się na powstanie dzieł plastycznych podejmujących temat kaszubszczyzny, promowanej m.in. przez Bernarda Chrzanowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Mariana Mokwę, a także przez ks. Bernarda Sychtę zbierającego materiały do Słownika gwar kaszubskich.
Myślą przewodnią ekspozycji jest uświetnienie jubileuszu 100 – lecia powrotu Pomorza do Polski. Prezentowane na wystawie dzieła polskiej sztuki okresu międzywojennego ukazują jakimi drogami artystyczne idee Młodej Polski docierały na Pomorze i na Kaszuby oraz także jak wielkie znaczenie miało uzyskanie dostępu do Bałtyku dla artystów szukających nadmorskich plenerów dla swych projektów plastycznych, czy także muzycznych i literackich.

Ekspozycja czynna jest do 15 września br.