MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Wielki łańcuch królewski Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach

Kolekcje » Kolekcja historyczna » Wielki łańcuch królewski Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach

 należy do najcenniejszych obiektów związanych z sześciowiekową historią tej organizacji. Jego powstanie wiąże się z regulaminem Bractwa, wydanym w 1695 roku przez Radę Miejską Chojnic. Punkt XIII owego regulaminu stanowił, iż: Każdorazowy król winien darować Bractwu Strzeleckiemu szyld srebrny wartości co najmniej 9. florenów.  Najstarsza zachowana plakieta pochodzi z 1696 roku, a jej fundatorem był sukiennik Jerzy Braun, najmłodsza zaś ufundowana została przez rzeźnika Christiana Chutta w 1752 roku. Łańcuch używany był również w okresie zaborów i później w czasach II Rzeczypospolitej, a ostatnim przedwojennym królem udekorowanym królewskim klejnotem był Bolesław Szpera.

 

 Nie wiadomo ile plakiet pierwotnie znajdowało się przy łańcuchu. Do dzisiaj zachowało się ich dziesięć i niewielka cząstka jedenastej. Ponadto na czterech z nich ubytki uzupełniano fragmentami innych plakiet. Jak pokazują archiwalne fotografie do łańcucha doczepiano również, w XIX i początkach XX wieku, drobniejsze medale i plakiety. Tu, jedyną zachowaną jest plakieta z 1851 roku, upamiętniająca 500 lecie istnienia Bractwa Strzeleckiego w Kwidzynie.

 

Oprócz imion i nazwisk fundatorów, czasami z herbem informującym o wykonywanej przez nich profesji, na plakietach znajdujemy również przedstawienia królów polskich, sylwetki strzelców, co ciekawe dwukrotnie przedstawianych w towarzystwie personifikacji śmierci w postaci kostuchy. Tak więc plakiety stanowią nie tylko świadectwo kunsztu dawnych złotników, ale są również ciekawym źródłem ikonograficznym.

 

 

 

Bernhard Karan, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1910 r.

Bernhard Karan, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1910 r.

Christian Hutt, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1752 r.

Christian Hutt, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1752 r.

Michael Benwitz, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1702 r.

Michael Benwitz, Król Kurkowy Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach, 1702 r.